Kamu Kurum Ve Kuruluşları 207 Kamu Personeli Alımı KPSS Siz

Kamu Kurum Ve Kuruluşları 207 Kamu Personeli Alımı KPSS Siz

İŞKUR üzerinden Kamu Kurum Ve Kuruluşları farklı şehirlerde kamu personeli alımı KPSS siz iş ilanları yayımlandı. Buna göre 207 personel alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden Kamu Kurum Ve Kuruluşları farklı şehirlerde 207 Kamu personeli alımı KPSS siz iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında Mersin Erdemli 5 beden işçisi, Yalova YELBELTAŞ 4 müracaat görevlisi, 1 beden işçisi, TÜBİTAK Kocaeli ve Ankara 161 aday araştırmacı, Adana Seyhan İmar 1 peyzaj mimarı, 35 beden işçisi alımı yapacağını duyuruldu. www.kariyerkamu.com haberidir.


KAMU PERSONELİ ALIMI KPSS SİZ ADAYLARINDAN İSTENİLEN BELGELERİN BAZILARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


KAMU PERSONELİ ALIMI KPSS SİZ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.


KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi 06.01.2022 günü olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Mersin Erdemli 
https://media.iskur.gov.tr/51976/mersin-erdemli-personel-a-s-06-01-2022.pdf 
Yalova YELBELTAŞ 
https://media.iskur.gov.tr/51928/yalova-yabeltas-san-tic-a-s-06-01-2022.pdf 
TÜBİTAK Kocaeli ve Ankara 
https://media.iskur.gov.tr/51592/kocaeli-ankara-tubitak-pers-alimi-06-01-2022.pdf 
Adana Seyhan İmar
https://media.iskur.gov.tr/51975/adana-seyhan-imar-ins-kult-sag-tic-a-s-06-01-2022.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 06 Ocak 2022

Popüler İlanlar