Kamu Kurum Ve Kuruluşları 310 KPSS’li KPSS Siz Personel Alımı

Kamu Kurum Ve Kuruluşları 310 KPSS’li KPSS Siz Personel Alımı

Kamu Kurum Ve Kuruluşları bakanlık, belediye, üniversite farklı illerde, farklı mesleklerden 310 KPSS’li ve KPSS siz personel alımı sona eriyor.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları bakanlık, belediye, üniversite farklı illerde,  farklı mesleklerden 310 KPSS’li ve KPSS siz personel alımı sona eriyor. Alım yapılan kurum ve meslekleri haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.  www.kariyerkamu.com haberidir.


Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Alımı Başvuru ilanı yayımlandı.  MEB 9 sözleşmeli bilişim personeli alacak.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kamu personeli alımı KPSS Siz ve KPSS en az 60 puanla kamu personeli alımı ilanı ile 203 memur ve işçi alımı yapacak. Teknisyen tekniker temizlik görevlisi müze görevlisi mühendis teknik hizmet personeli koruma ve güvenlik görevlisi, çözümleyici, restoratör alınacak. 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sınavsız Kamu Personeli Alımı için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi duyurular yayımladı. Sağlık teknikeri , hemşire, büro personeli , çözümleyici, sistem programcısı, programcı olarak 23 sözleşmeli personel alımı yapılacak.
 


Antalya ASAT 
İŞKUR İş İlanları üzerinden 20 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Antalya ASAT en az ilkokul mezunu temizlik görevlisi alımı yapılacak. 
 


Bursa Osmangazi Belediyesi 
İŞKUR iş ilanları üzerinden 10 daimi kamu işçisi alımı yapılması için Belediye işçi alımı İlanları yayımlandı Öğrenim şartsız 10 daimi çöp personeli alacak Bursa Osmangazi Belediyesi. 
 

 

Van İpekyolu Belediyesi 
İŞKUR iş ilanları üzerinden 45 kamu işçisi alımı için Belediye işçi alımı İlanı yayımlandı. Van İpekyolu Belediyesi en az ilköğretim en çok ortaöğretim 42 yaş sınır beden işçisi alımı yapacak. 

 

Kamu Kurum Ve Kuruluşları KPSS’li KPSS Siz Personel Alımı İçin İstenilen Belgelerin Bazıları

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.


Kamu Kurum Ve Kuruluşları KPSS’li KPSS Siz Personel Alımı Genel Başvuru Şartları

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.


Kamu Kurum Ve Kuruluşları KPSS’li KPSS Siz Personel Alımı Başvuru Bilgileri 

İlanlar için son başvuru tarihi 24.12.2021 günü olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 24 Aralık 2021

Popüler İlanlar