Kamu Kurum Ve Kuruluşları 62 Personel Alıyor

Kamu Kurum Ve Kuruluşları 62 Personel Alıyor

İŞKUR üzerinden Kamu Kurum ve Kuruluşları 62 personel alımı için ilanlar yayımladı. Alım yapılan iller ve meslekler haberimizin devamında...

İŞKUR iş ilanları üzerinden Kamu Kurum ve Kuruluşları 62 personel alımı için ilanlar yayımladı. Yayımlanan ilanlar kapsamında İstanbul METRO 3 müşteri ilişkileri uzmanı, 1 sosyal medya uzmanı, 1 etkinlik uzmanı, 1 rams mühendisi, 2 PLC mühendisi, Bolu BEL-SAN 4 beden işçisi, İstanbul İSPER 15 büro işçisi, 10 destek personeli, Afyonkarahisar Emirdağ 2 şef garson, 10 beden işçisi, 10 büro memuru, 2 kasiyer, 1 yüzme eğitmeni, alacak.

 

25 Kamu Personel Alımı Daimi Destek Personeli Ve Büro İşçisi

50 Daimi Belediye Şoför Alımı 

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN BAZILARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


KAMU KURUM VE KURULUŞLARI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.


KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLAN METİNLERİ VE BAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi 5 Şubat 2022 olarak belirtilmiş olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

İstanbul METRO  
https://media.iskur.gov.tr/52265/istanbul-metro-istanbul-a-s-05-02-2022.pdf 
Bolu BEL-SAN
https://media.iskur.gov.tr/52664/d-users-hasan-guday-desktop-bolu-bel-san-tic-a-s-05-02-2022.pdf 
İstanbul İSPER 
https://media.iskur.gov.tr/52676/d-users-hasan-guday-desktop-istanbul-personel-yonetim-a-s-05-02-2022.pdf 
Afyonkarahisar Emirdağ
https://media.iskur.gov.tr/52694/d-users-hasan-guday-desktop-afyonkarahisar-emirdag-topakev-ins-tem-gida-tas-san-tic-ltd-sti-05-02-2022.pdf 

Son Başvuru Tarihi: 05 Şubat 2022

Popüler İlanlar