Kamu Kurum Ve Kuruluşları 654 İşçi Ve Memur Alımı İçin Son Şans

Kamu Kurum Ve Kuruluşları 654 İşçi Ve Memur Alımı İçin Son Şans

Kamu Kurum Ve Kuruluşları bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, kurumlar farklı ilerde 654 işçi ve memur alımı başvuruları sona eriyor.

Kamu Kurum Ve Kuruluşları 654 işçi ve memur alımı başvuruları sona eriyor. Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, kamu kurumları farklı illerden kamu personeli alımı yapıyor. www.kariyerkamu.com haberidir.

İstanbul Metro

 31 kamu personeli alımı yapılması için Metro İstanbul tarafından Belediye personel alımı ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi 31 elektrik teknikeri/teknisyeni alacak. 


İstanbul İSPER

Büyükşehir Belediyesi en az ilkokul mezunu personel alımı olarak 12 şoför alacak.


Yurt Dışı Akraba Topluluklar Başkanlığı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personel alımı yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Resmî Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre kurum için 10 uzman yardımcısı alınacak.  


Çukurova Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi personel alımı ilanı ile 46 kişi 4B sözleşmeli personel alımı yapacak. Hemşire, gemi adamı, teknisyen, destek personeli, psikolog, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri alınacak 

 

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Sahil Güvenlik Komutanlığı lise ön lisans ve lisans mezunu kamu personel alımı yapacak.  30 devlet memuru alınacak.  Sağlık işlemleri uzmanı, istatistikçi, protokol uzmanı, su ürünleri mühendisi, elektronik mühendisi, video montaj teknikeri, mali işler memuru, hesap sorumlusu, elektronik teknisyeni, garson, berber, hizmetli alınacak. 


Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi Personel Alımı ilanı ile 335 personel alacak. Büro personeli, temizlik personeli, hastabakımı, koruma ve güvenlik görevlisi,  diyetisyen, psikolog, röntgen teknisyeni,  sağlık teknikeri, tekniker, teknisyen alınacak. 

 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı
 
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Kpss Siz Memur Alımı için yayımladığı ilan ile inşaat mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, jeoloji mühendisi  olarak 170 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Alımlar İstanbul, İzmir, Ankara, Edirne, Diyarbakır, Kocaeli, Konya illeri için yapılacak. 


İstanbul Beylikdüzü

45 yaş sınır en az ortaokul mezunu 20 daimi personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Beylikdüzü Belediyesi deneyimli deneyimsiz beden işçisi alacak. 

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI BAŞVURUSU İÇİN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELERİN BAZILARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARGENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARBAŞVURU BİLGİLERİ 

İlanlar için son başvuru tarihi 31.12.2021 günü olup başvurular ilan metinlerinde belirtilen adreslere yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2021

Popüler İlanlar