Kamu Kurumlarına 62 Kamu Personeli Alımı! Bugün Başladı

Kamu Kurumlarına 62 Kamu Personeli Alımı! Bugün Başladı

Farklı şehirlerde 62 Kamu Personeli alımı için yayımlanan ilanlar kapsamında 5 temizlik elemanı, 7 bilişim personeli, 50 zabıta memuru, alımı yapılacağını duyurdu İstanbul, Ankara ve Elazığ. 

Farklı şehirlerde 62 Kamu Personeli alımı için yayımlanan ilanlar kapsamında 5 temizlik elemanı, 7 bilişim personeli, 50 zabıta memuru, alımı yapılacağını duyurdu Elazığ Sivrice, Ankara Sayıştay Başkanlığı, Elazığ Sivrice, İstanbul Şişli Belediyesi

ALIM YAPILAN POZİSYONLAR

Elazığ Sivrice Belediyesi
Temizlik İşçisi 
Ankara Sayıştay Başkanlığı
 7 Sözleşmeli Bilişi Personeli
İstanbul Şişli belediyesi
 50 Zabıta Memuru

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
(Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

ALIM YAPILAN ŞEHİRLER, BAŞVURU BİLGİLERİ VE İÇERİK LİNKLERİ

Başvurular linklerdeki başvuru bilgileri kısmında bulunan adrese yapılacaktır.

Elazığ Sivrice Belediyesi
https://www.kariyerkamu.com/is-ilani/belediye-daimi-kadroya-okur-yazar-temizlik-isci-aliyor-5781.htm 
Son Başvuru tarihi: 23.04.2021

Ankara Sayıştay Başkanlığı
https://www.kariyerkamu.com/is-ilani/sayistay-sozlesmeli-kamu-personeli-alimi-ilani-5782.htm 
Son Başvuru tarihi: 03.05.2021

İstanbul Şişli belediyesi
https://www.kariyerkamu.com/is-ilani/belediye-baskanligi-50-zabita-memuru-alimi-5400.htm
Son Başvuru tarihi: 07.05.2021

Son Başvuru Tarihi: 07 Mayıs 2021