Kamu Kurumu 5000 Kamu Personeli Alımı! Sona Eriyor

Kamu Kurumu 5000 Kamu Personeli Alımı! Sona Eriyor

Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı için yayımladığı ilanda Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa Diyarbakır, İzmir, Kayseri, Samsun ve Van illerindeki sınavla 5000 uzlaştırmacı alacağını duyurdu.

Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda Ankara, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa Diyarbakır, İzmir, Kayseri, Samsun ve Van illerinde yapılacak sınavla 5000 Uzlaştırmacı alacağını duyurdu.

Genel Başvuru Şartları

**Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmamak,.
**Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması gereklidir.
**Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların  askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Adalet Bakanlığı kamu personeli personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmama gereklidir.
**Adalet Bakanlığı kamu personeli personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış olması, gereklidir.
**Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların avukatlar yönünden baroya kayıtlı olması gereklidir.
**Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların kasten işlenmiş bir suçtan mahkum olmaması gereklidir.
**Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların uzlaştırmacı eğitimini tamamlamış olması gereklidir.
**Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların tam ehliyetli olması gereklidir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

**Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adaylardan hukuk fakültesi mezunları yönünden; hukuk fakültesinden mezun olduğunu gösteren diploma veya bitirme belgesi sureti istenmektedir. Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da gönderilebilecektir. 
**Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adaylardan hukuk fakültesi mezunu dışındaki hukuk öğrenimi görmüş adaylar yönünden; mezun olduğu bölümü gösteren diploma veya bitirme belgesinin sureti ile not dökümünü gösterir belge (transkript) istenmektedir. Mezuniyet belgesi e-Devlet’ten alınarak da gönderilebilecektir
**Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı alımı ilanına başvuracak tüm adaylardan yüksek öğrenimini yabancı ülkelerdeki bir hukuk fakültesinde ya da siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında yapmış olanların ise Türkiye’deki ilgili 3/8 fakültelerin programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarılı olduğuna dair verilecek onaylı belge (Denklik Belgesi) istenmektedir.
**Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı ilanına başvuracak tüm adaylardan uzlaştırmacı eğitimini tamamladığını gösterir belge istenmektedir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 18 Şubat 2021 günü olup adaylar online olarak e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://uzlastirmaci.uyap.gov.tr/main/uzlastirmaci/giris.jsp web adresi üzerinden başvuru yapacaklar.
İlan metni için linke bakınız.

Son Başvuru Tarihi: 18 Şubat 2021