Kamu Kurumu 6 İlde İlkokul Daimi 58 Personel Alımı

Kamu Kurumu 6 İlde İlkokul Daimi 58 Personel Alımı

Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı için yayımladığı iş ilanında CTE bünyesinde görevlendirilmek üzere 6 ilde 58 temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurmuştur.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kamu işçisi alımı için iş ilan yayımlandı.  Yayımlanan ilanda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren İzmir/Menemen R Tipi ve Elazığ R Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Ankara, Denizli, İstanbul ve Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Eğitim Merkezleri’nde istihdam edilmek üzere daimi 58 temizlik görevlisi alınacağı bildirildi. 

Genel Başvuru Şartları

**Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 temizlik görevlisi alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 temizlik görevlisi alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 temizlik görevlisi alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 temizlik görevlisi alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 temizlik görevlisi alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 58 temizlik görevlisi alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Özel Başvuru Şartları 

** İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını tamamlamamış olmak (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilecektir)
**Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
**İlan tarihi itibarıyla başvuru yapılan ilde ikamet ediyor olmak
**En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak
** Sağlık durumu yönünden:
Vardiyalı çalışma usulüne göre bedenen ve ruhen görevini devamlı yapmasına engel bir durumun bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları “temizlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu ile belgelemek.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 08.03.2021 günü olup, başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor.  Bunun için öncelikle adayların İŞKUR web sitesine üye olmaları ve https://esube.iskur.gov.tr/  web adresine şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra ilan numarasına göre arama yapılır.  
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
Başvuru Kılavuzu
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 08 Mart 2021