Kamu Personel Alımı Bilet Kontrol Görevlisi

Kamu Personel Alımı Bilet Kontrol Görevlisi

İŞKUR iş ilanları üzerinden daimi personeli alımı yapılması için kamu personel alımı ilanları yayımlandı. Bilet kontrol görevlisi alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden 8 daimi personel alımı yapılması için kamu personel alımı ilanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Eskişehir ESTRAM bilet kontrol görevlisi alacak.


KAMU PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların meslek lisesi mezunu olması tercih nedenidir.     

Kadın Erkek KPSS İtfaiye Eri Alımı 

MSB En Az İlköğretim Mezunu Askeri Personel Alımı Başvuru Şartları

 

 

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

ESTRAM personel alımı ilanına son başvuru tarihi 15.01.2022 günü olup başvurular [email protected] adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.


eskisehir-004.png

#kamupersonelialım  #memuralm  #belediyepersonelalımı

Son Başvuru Tarihi: 15 Ocak 2022

Popüler İlanlar