Kamu Üniversitesi 30-45 yaş Sınır İlkokul Lise Personel Alımı

Kamu Üniversitesi 30-45 yaş Sınır İlkokul Lise Personel Alımı

Kamu Üniversitesi İŞKUR iş ilanları üzerinden 30 ve 45 yaş sınır olmak üzere 2 ayrı pozisyon için İlanlar yayımladı. İş ilanları kapsamında güvenlik görevlisi ve işçi alımı yapılacak.

Süleyman Demirel Üniversitesi İŞKUR iş ilanları üzerinden 30 ve 45 yaş sınır olmak üzere 2 ayrı pozisyon için İlanlar yayımladı. İş ilanları kapsamında SDÜ 45 yaş sınır güvenlik görevlisi ve 30 yaş sınır işçi alımı yapılacak.

SDÜ güvenlik ve içi alımı başvuruları İŞKUR’un resmi internet sayfası üzerinden veya ALO 170 telefon hattı üzerinden online şeklinde yapılacaktır. SDÜ tarafından yayınlanan bu personel alım ilanı ile ilgili tüm detaylar aşağıda belirtilmiştir.


ÜNİVERSİTEYE GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE İŞÇİ ALIMI

Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere 8 güvenlik personeli ve 10 vasıfsız işçi olmak üzere toplam 18 personel alımı yapılacaktır. SDÜ personel alımı başvuruları 21 Eylül 2021 tarihine kadar devam edecek olup, güvenlik ve işçi kadrolarına eleman alımına ilişkin istenilen şartlar ve diğer tüm detaylar şöyle;


GENEL ŞARTLAR

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
657 saylı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
 Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak,
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı, değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak ve cezai soruşturması olmamak,
Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
 Askerlik ile ilişiği olmamak (hizmetini fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
İşe giriş muayenesi ile görev tanımına uygun çalışmasına engel bir durumu olmamak,
Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında vardiyalı çalışmaya ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak,
Atama için öngörülen şartlara uygun olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların ve kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Alınacak işçilerin deneme süresi 60 (altmış) gün (2 ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız fes edilecektir.
Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.


GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
İlan tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış ve 45 yaşını bitirmemiş olmak,
Geçerli Özel Güvenlik sertifikası ile kimlik kartına sahip olmak, (kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
En az 170 cm boyunda olmak, (aile hekimi raporu ile belgelendirilmelidir.)
Üniversitenin tüm yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler) iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde ve hafta sonları çalışmaya engel durumu olmamak,
Görevin yapılmasına engel olabilecek seviyede vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmadığını sağlık raporu ile belgelendirmek,
En az bir yıl süre ile iş deneyimine (kamu ve özel iş yerlerinde) sahip olmak ve bu deneyimini sigorta hizmet döküm belgesi ile belgelendirmek,
İlan tarihi itibariyle başvuruda bulunulan görev yerlerinde ikamet ediyor olmak. İşe başladıktan sonra da görev yerinin bulunduğu belediye sınırları içerisinde ikamet etmeye devam edecek olmak,
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 12. maddesi uyarınca, istihdam edilecek kadro sayısının dört katı kadar asil ve yine aynı sayıda yedek aday noter tarafından yapılacak kura çekilişi sonucu belirlenecektir.
Noter kurası sonucunda belirlenen kişiler parkur sınavına tabi tutulacaktır. Bu testi başarılı bir şekilde tamamlayanlar arasından parkuru tamamlama süresine göre sıralama yapılarak asil ve yedek liste belirlenecektir.


İŞÇİ ALIMI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

En az ilkokul mezunu olmak,
İlan tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış ve 30 yaşını bitirmemiş olmak,
Üniversitenin tüm yerleşkelerinde (merkez ve ilçeler) iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde ve hafta sonları çalışmaya engel durumu olmamak,
Görevin yapılmasına engel olabilecek seviyede vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmadığını ( ağır yük taşıma, kaldırma ve temizlik gibi işleri yapmasına engel kas ve iskelet sistemi bozukluğu olmamalı, astım gibi tozdan etkilenen bir hastalığı olmamalı, vücudun temizlik malzemelerine karşı hassasiyetine yönelik cilt hastalığı olmamalı) sağlık raporu ile belgelendirmek.


İŞE ALIM VE KURA İŞLEMLERİ

NOT 1: Noter kura çekilişi 27.09.2021 tarihinde saat 10:00’da SDÜ Lütfü ÇAKMAKÇI Kültür Merkezi A Salonu’nda yapılacaktır.
NOT 2: Noter kura çekilişi sonuçları, kazanan adaylar ve kazanan adaylardan istenilecek belgeler, belgelerin teslim tarihi ve yeri üniversitemizin www.sdu.edu.tr web adresinden duyurulacaktır.
NOT 3: COVİD-19 sebebiyle şartları taşıyan adaylar başvurularını esube.iskur.gov.tr adresi veya E-DEVLET veya ALO 170 hattı üzerinden yapabilirler.

İŞKUR üzerinden online başvuru için öncelikli olarak BURAYA TIKLAYINIZ. Ardından, açılan sayfa üzerinde yer alan İş Yeri Ünvanı kısmına aynen ‘’SDÜ’’ yazıp ‘’Ara’’ butonuna basınız.
Buradan da güvenlik veya işçi kadroları için açılmış ilanlara e-devlet üzerinden başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz.

Son Başvuru Tarihi: 21 Eylül 2021