Kamuya 20 Kişi Büro İşçisi ve Tekniker Personel Alınıyor

Kamuya 20 Kişi Büro İşçisi ve Tekniker Personel Alınıyor

Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından yayınlanan son ilan ile kurum bünyesine 20 kişi büro işçisi ve tekniker alımı yapılacak. Yapılacak alımın ayrıntıları haberimizde.

EÜAŞ tarafından yapılan son ilan ile şirketin Çanakkale, İstanbul ve Tekirdağ illerindeki iş yerlerinde 4857 sayılı İş Kanununun 30.maddesi kapsamında toplam 20 kişi büro işçisi ve tekniker  daimi işçi alımı yapılacak.

Türkiye İş Kurumu Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğünce 17 Şubat 2020 tarihinde yayınlanacak ilan ile aranılan şartları taşıyan istekliler, son başvuru tarihine kadar Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilirler.

Çanakkale İş İlanı

Büro işçisi 5 kişi Çanakkale 18 Mart Çan Termik Santrali İş.Müdürlüğüne erkek kadın lise veya dengi okul mezunu adaylar arasından,

Teknisyen 3 kişi 18 Mart Çan Termik Sant. İşl. Müd. Erkek ve bayan Endüstri meslek lisesi veya teknik lise mezunları arasından,

İstanbul İş ilanı

Büro İşçisi 4 kişi İş ilanı İstanbul Doğalgaz Sant. İşl. Müd. Erkek ve bayan lise ve dengi okul mezunları arasından,

Tekirdağ İş İlanı

Büro İşçisi 5 kişi Tekirdağ Doğalgaz Sant. İşl. Müd. Erkek ve bayan lise ve dengi okul mezunları arasından,

Teknisyen 2 kişi Tekirdağ Doğalgaz Sant. İşl. Müd. Bünyesine Erkek ve bayan Endüstri meslek lisesi veya teknik lise mezunları arasından,

Mersin İş İlanı

Teknisyen 1 kişi Gezende Hes. İşl. Müd. bünyesine Erkek ve bayan Endüstri meslek lisesi veya teknik lise mezunları arasından alınacak.

Adaylarda aranılan şartlar Çankaya Hizmet Merkezi Şube Müdürlüğü tarafından 17 Şubat 2020 tarihinde ilan edilecek olup, İş Kurumuna başvuruda bulunacak adayların;

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması,

İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

Öncelik Belgesi olanların öncelik belgelerinin bulunması,

Engelli adayların sağlık kurulu raporunun bulunması, gerekmektedir.

Eski Hükümlü veya Terör mağduru kontenjanında başvuracaklar için Tehlikeli ve Çok Tehlikeli işlerde ve vardiyalı hizmetlerde çalışmasına mani bir sağlık problemi bulunmaması,

Eski Hükümlü adayların eski, hükümlü belgesi olması, Terör Mağduru olanlar için ise 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21.maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan askeri hastanelerce kendilerine verilen sağlık kurulu raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısının bulunması, gerekmektedir.

Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilir. Kura çekimi 02 Mart 2020 tarihinde EÜAŞ Genel Müdürlüğü Mustafa Kemal Mah. Eskişehir Yolu 7.km No:166 Çankaya ANKARA adresinde saat 14:00'da başlayacak.
Sözlü sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, euas.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacak.

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2020