Kamuya 44 Kişi Sıhhi Tesisat Ustası Alınıyor

Kamuya 44 Kişi Sıhhi Tesisat Ustası Alınıyor

Trabzon Belediyesi tarafından yayınlanan iş ilanı ile TİSKİ bünyesine alınacak 223 personel içerisinde en az ilkokul mezun 44 sıhhi tesisat ustası alınıyor.

Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi A.Ş. bünyesine 223 kamu personeli alımı yapılacağı ilanı yayınlandı. Yapılan ilan içeriğine göre en az ilkokul mezun 44 sıhhi tesisat ustası personel alımında alınacak personeller başvurulan iş pozisyonuna göre mülakat ve uygulamalı olarak sınav ile alınacak.

TİSKİ Personel Alımına Kimler Başvurabilecek?

TİSKİ 44 tesisat ustası işçi alımında adayların erkek ve en az ilkokul mezunu olması, B sınıfı veya üzeri sürücü belgesine sahip olması, son başvuru tarihi itibariyle en az son 2 yıldır Trabzon il sınırları içerisinde ikamet ediyor olması, en az 3 yıllık Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sıhhi tesisat ustası belgesine sahip olması şartları bulunmakta.
Diğer özel şartlar ise;

Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından gün almış olması,

Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,

Askerlik durumu itibariyle adayların askerlikle ilgisi bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş bulunması, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması,
 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmaması,

Kanun ya da Kanun Hükmünde Kararnamelerle kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olması,

TİSKİ 44 işçi alım ilanına başvurular nasıl yapılacak?

Adayların 13 Ocak 2020 tarihi ile 20 Ocak 2020 tarihleri arasında Trabzon Büyükşehir Belediyesinin trabzon.bel.tr, TİSKİ Genel Müdürlüğünün tiski.gov.tr ve Trabzon Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel Anonim Şirketinin trabsu.com.tr internet adresleri üzerinden müracaatlarını yapacaklardır.

Son Başvuru Tarihi: 20 Ocak 2020