Kamuya 559 Zabıta Memuru Alımı

Kamuya 559 Zabıta Memuru Alımı

Farklı şehirlerde zabıta memuru alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı belediye birimlerine 559 zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu. Tüm detayları ile haberimiz i

Farklı şehirlerde zabıta memuru alımı için iş ilanları yayımlandı. Yayımlanan ilanlar kapsamında farklı belediye birimlerine 559 zabıta memuru alımı yapılacağı duyuruldu.

 

Alım Yapılacak Belediyeler

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı  250 Zabıta Memuru Alımı 
Son Başvuru Tarihi  30.06.2021

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı  9 Zabıta Memuru Alımı
Son Başvuru Tarihi  10.09.2021

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı  278 Zabıta Memuru Alımı
Son Başvuru Tarihi  27.06.2021
 
İstanbul Güngören Belediye Başkanlığı 22 Zabıta Memuru Alımı
Son Başvuru Tarihi  29.07.2021

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 

** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.


https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 29 Temmuz 2021