Kamuya 7 Makine Mühendisi Alım Ayrıntıları

Kamuya 7 Makine Mühendisi Alım Ayrıntıları

Yapılan yeni kamu iş ilanı ile Samsun kamuya Makine mühendisi kamu personelleri alınıyor. Yayınlanan iş ilan içeriği sitemizde

Yerel yönetimler tarafından Türkiye Geneli başvuru yapılabilen kamu personeli alımı yapılıyor. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Belediye Personeli 7 Makine Mühendisi Alımı Şartları

Adayların kadın ve erkek 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olması,

Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmaması,

Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Makine Mühendisliği Lisans programından mezun olması,

Türk vatandaşı olması,

Kamu haklarından mahrum bulunmaması,

Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması,

Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmaması veya askerlik çağına gelmemiş bulunması ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması,

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması,

İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması,

Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacak.)

7 Belediye Personeli Alımı Başvuru İşlemleri

Başvuru şartlarını taşıyan Türkiye geneli adayların 01 Haziran 2020 ile 12 Haziran 2020 tarihleri arasında aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Samsun Belediyesi internet sitesi üzerinden veya şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Pazar Mahallesi Necip Bey Caddesi No:35 İlkadım/Samsun adresine gönderebileceklerdir.

Başvuru Evrakları

Nüfus Cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi,

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi,

Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı,

Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe,

Son Başvuru Tarihi: 12 Haziran 2020