Kamuya Büro Personeli Alımı Yapılıyor

Kamuya Büro Personeli Alımı Yapılıyor

Üniversite tarafından yapılan resmi ilan SABU bünyesine büro personeli alımı yapılacak. Yapılacak kamu alımının ayrıntıları haberimizde.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yapılan resmi ilan ile rektörlük bünyesinde Öğrenci İşleri ve İdari mali işlerde çalıştırılmak üzere büro personelleri alınacak. Alınacak büro personelleri sözleşmeli statüde çalıştırılacaklar.

Büro Personellerinin seçiminde 2018 (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına alınacak 1 Büro memurunun Lisans Matematik, Matematik Öğretmenliği veya Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olması, en az 2 yıl iş deneyimine sahip olması, KPSSP3 puanı olması şartları bulunmakta.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına alınacak 1 Büro Memuru alımında adayların en az lisans mezunu olup, sağlık durumu Türkiyenin her tarafında görev yapmaya elverişli olması, en az E sınıfı sürücü belgesine başvuru tarihi itibariyle 2 (iki) yıldan fazla süredir sahip olması, SRC 2 ve SRC 4 belgelerine sahip olması, 30 yaşını doldurmamış olması, belgelendirmek şartıyla makam şoförlüğü tecrübesine sahip olması gerekmekte.

Adaylarda aranan genel koşullar şöyledir,

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (askerliğini yapmış veya tecil ettirmiş olmak).

Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Daha önceden herhangi bir kurumda çalışırken iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

Başvuru şekli, yeri, zamanı ve istenilen belgeler:

Adaylar ilanın Resmi Gazete de yayımlandığı gün olan 11 Şubat 2020 tarihinden itibaren 15 gün içinde(25 Şubat 2020) Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı resmi internet sayfası ilan.subu.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (e-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı ve mühürlü belgeler), başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Tüm duyurular tebligat mahiyetinde olacak ve kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

Son Başvuru Tarihi: 25 Şubat 2020