Kamuya Daimi İşçi Alımı Şartları 22 Kişilik Kadro

Kamuya Daimi İşçi Alımı Şartları 22 Kişilik Kadro

İŞKUR iş ilanları üzerinden kamuya daimi İşçi alımı şartları yayımlandı. İş ilanları ile en az ilkokul veya ilköğretim 22 daimi kamu işçisi alınacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 22 daimi en az ilkokul yada ilköğretim mezunu personel alımı yapılması için kamuya daimi işçi alımı şartları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi mezar kazma işçisi alacak.


Kamuya Daimi İşçi Alımı Şartları Genel Başvuruı

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en azilkokul yada ilköğretin mezunu olması zorunludur.     

isper-010.png


Başvuru Bilgileri

İSPER personel alımı ilanına başvurular 13.12.2021 - 15.12.2021 tarihleri arasında kariyer.ibb.istanbul Genel başvuru adresinden yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 15 Aralık 2021

Popüler İlanlar