Kamuya Haftada En Fazla 24 Saat Çalışacak Part-Time 50 Personel Alımı

Kamuya Haftada En Fazla 24 Saat Çalışacak Part-Time 50 Personel Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden haftada en fazla 24 saat çalışacak 50 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında part-time çalışacak personel alınacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden haftada en fazla 24 saat çalışacak 50 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi  part-time usta öğretici alacak.
 

İSTANBUL İSPER GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** İSPER personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** İSPER personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** İSPER personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** İSPER personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** İSPER personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.

istanbul-isper.png


İSTANBUL İSPER BAŞVURU BİLGİLERİ 

İSPER personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 23 Eylül 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  https://kariyer.ibb.istanbul – Genel Başvuru adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 23 Eylül 2021