Kamuya  KPSS'li - KPSS'siz 31 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı! Sona Eriyor

Kamuya  KPSS'li - KPSS'siz 31 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı! Sona Eriyor

KPSS'li - KPSS'siz  sözleşmeli sağlık personeli alımı için yayımlanan ilanlar kapsamında 31 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapıyor Balıkesir Üniversitesi. 

Sözleşmeli sağlık personeli alımı için Balıkesir Üniversitesi iş ilanı yayımlamış olup, ilgili  ilanda Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere hemşire, eczacı, ebe, sağlık teknikeri, diğer sağlık personeli olmak üzere 31 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurmuştur. 

Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Genel Başvuru Şartları

** Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

universite-1.jpg.jpguniversite-2.jpg.jpg

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 29.03.2021 günü olup, başvurular  posta ile yapılacaktır.
Adres: Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR 
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
Başvuru Kılavuzu
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 29 Mart 2021