Kamuya Sabah 8 Akşam 6 Çalışacak Daimi Personel Alımı Yapılacak

Kamuya Sabah 8 Akşam 6 Çalışacak Daimi Personel Alımı Yapılacak

İŞKUR iş ilanları üzerinden Belediye personel alımı ilanları kapsamında 10 daimi sabah 8 akşam 6 çalışacak personel alımı yapılacak.

İŞKUR üzerinden 10 personel alımı yapılması için Belediye personel alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi garson alacak.


PERSONEL ALIMI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
**Belediye personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lise mezunu olması zorunludur.     


PERSONEL ALIMI BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 25.01.2022 günü olup başvurular [email protected] adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir. 
garson.png

Son Başvuru Tarihi: 25 Ocak 2022

Popüler İlanlar