Kamuya Yeni Alım İlanı Arşiv Uzmanı Personel Alınıyor(MSB)

Kamuya Yeni Alım İlanı Arşiv Uzmanı Personel Alınıyor(MSB)

MSB tarafından yapılan en son kamu alım ilanı ile arşiv uzmanı kamu personeli alınıyor. Alınacak personellerin alım şartları haberimizde.

Milli Savunma Bakanlığı personel temin tarafından yapılan ilan ile sözleşmeli 9 kişi arşiv uzmanı kamu personeli alınacak.

Alınacak personeller Üniversitelerin bilgi ve belge yönetimi mezunları arasından seçilecek.

Başvurmak İsteyen adaylar başvurularını personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden 28 Şubat 2020 tarihine kadar yapacaktır. İnternet haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecek.

Arşiv Uzmanı Başvuru Şartları;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

Nitelik tablosunda bulunan kadro unvanı için belirlenen öğrenim durumuna sahip olmak, (EŞDEĞER BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvurmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSSP3 puanı almış olmak,

İlk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla sözleşmesini;

Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

İş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararının Ek-3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, durumlarını belgeleyerek bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

Son Başvuru Tarihi: 28 Şubat 2020