Karadeniz Teknik Üniversitesi 41 Personel Alımı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi 41 Personel Alımı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi 41 personel alımı yapacağını ilan etti. Son başvuru tarihi 8 Temmuz 2020 olduğu belirtildi detaylar haberimizde…

Başvuru Şartları Nelerdir?

Başvurular elektronik olarak yapılacak olup, ayrıca adaylar istenen belgeleri posta yolu ile "Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlük Ana Bina Yazı İşleri Bürosu Ortahisar/TRABZON" adresine göndereceklerdir. İlana son başvuru tarihi 8 Temmuz 2020 olarak bildirilmiştir.

Başvuruda aranan genel şartlar

•    657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
•    ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
•    Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılan 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliliğine Üniversitemiz Senatosu karar verir.
•    Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuruda İstenen Belgeler;

•    pdb.ktu.edu.tr adresinde formlar kısmında yer alan “İlan Başvuru Dilekçesi (Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi)” doldurulmuş ve imzalanmış olarak.
•    Özgeçmiş,
•    Bir adet vesikalık fotoğraf,
•    Nüfus cüzdan fotokopisi,
•    Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi,
•    Lisans transkript belgesi fotokopisi,
•    Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık, Sanatta Yeterlilik diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi,
•    Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olduğuna dair belge fotokopisi,
•    ALES Belgesi,
•    Yabancı Dil Belgesi,
•    Deneyim sahibi olduğunun gösterir belge.

Muafiyet:

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlilik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 07 Temmuz 2020