Kazı Başkanlığı En Az İlköğretim İşçi Alımı

Kazı Başkanlığı En Az İlköğretim İşçi Alımı

İşkur üzerinden Kazı Başkanlığı tarafından işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında beden işçisi alacak Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı.

İşkur üzerinden Kazı Başkanlığı tarafından  işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı beden işçisi alacak.
 
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  başvuru formu istenmektedir.
** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ 

Tripolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 16 Nisan  2021 olarak belirtilmiş olup başvurular Yenicekent Mah.  Kurtulu Cad. No. 81 Buldan Denizli adresine yapılacaktır..
denizli-004.png

Son Başvuru Tarihi: 18 Nisan 2021