Kırklareli Üniversitesi Eski Hükümlü 2 Personel Alımı Devam Ediyor

Kırklareli Üniversitesi Eski Hükümlü 2 Personel Alımı Devam Ediyor

İŞKUR kamu iş ilanları ile kamuya eski hükümlü alımı yapılıyor. Yayınlanan ilan ayrıntıları haberimizde.

Kırklareli Üniversitesi tarafından İŞKUR iş ilanı ile bünyesine 2 Eski hükümlü Temizlik personeli alımı başvuruları devam ediyor. Yapılacak kamu personeli alımında alınacak personeller daimi ve tam zamanlı olarak Cumhuriyet Mahallesi Üniversite Bulvarı Kayalı Yerleşkesi Merkez Kırklareli adresinde çalışacaklar.

İŞKUR İş İlanı 2 Eski Hükümlü TMY Temizlik Personeli Başvuru Şartları

Adayların en az lise mezunu olması,

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,

Kırklareli Merkez ikametli olmaları,

Adayların 18 ile 35 yaş aralığında bulunmaları,

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),

Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmesi,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak, şartları aranır.

Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmaması şartları bulunmaktadır.

Üniversite İş Başvuru İşlemeleri

Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan ilana şartları taşıyan adayların 22 Mayıs 2020 tarihine kadar 00005501733 İŞKUR iş ilan numarası ile İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden iş arayan girişi yaparak başvuru işlemelerini yapmaları gerekmekte.

Başvurular esube.iskur.gov.tr, Alo170 ve e-Devlet üzerinden yapılacak. Ayrıca İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden başvuru alınmayacak.

İlana başvuru yapanların 25 Mayıs 2020 saat 17:00 ye kadar aşağıda belirtilen evrakları Üniversitenin personel@klu.edu.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmekte.

Vukuatlı nüfus kayıt örneği, Öğrenim belgesi fotokopisi, Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığı ile ilgili beyan.(atamaya hak kazananlar akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğunu sağlık raporu ile ayrıca belgeleyecek.), Adli sicil kaydı belgesi, Askerlik durum belgesi,

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, kura çekimine dahil edilmeyecek, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.

Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Sınav gün,  saat ve yeri ile kura öncesi talep şartlarının kontrolü için adaylardan istenen belgeler, kura sonucunda sınava katılmaya hak kazananlar Üniversitenin internet sayfasında (www.kirklareli.edu.tr) duyurulacak. Hiçbir adayın adresine posta yolu ile tebligat yapılmayacak.

Eski hükümlü personel alım TMY personel alım ilanlarını akıllı telefon uygulamamız ile incelemek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 22 Mayıs 2020