Kıyı Emniyet  Genel Müdürlüğü Personel Alımı

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı

İŞKUR üzerinden Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul personel alımı yapılması için yayımlanan ilanlar kapsamında Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü büro personeli alacağını bildirdi.

İŞKUR üzerinden Kıyı Emniyet  Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul personel alımı yapılması için  yayımlanan ilanlar kapsamında Kıyı Emniyet  Genel Müdürlüğü büro personeli alımı yapılacağını bildirdi. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir

 GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
** Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az lisans mezunu olması zorunludur.     

BAŞVURU BİLGİLERİ

Kıyı Emniyet  Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına son başvuru tarihi 30.04.2021 günü olup, başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor Bunun için öncelikle adayların İŞKUR web sitesine üye olmaları ve https://esube.iskur.gov.tr/ web adresine şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra ilan numarasına göre arama yapılır. Alo 170 aracılıyla da başvuru yapılabilir .
İlan No: 00006005024 ve 00006005042 

kiyi-emniyet-1.pngkiyi-emniyet-2.png

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2021