Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Engelli 10 Büro Memuru Alıyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Engelli 10 Büro Memuru Alıyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü engelli kamu personeli alımı ilanı yayımlandı. İstanbul iş ilanları kapsamında10 büro memuru alımı yapacağını duyurmuştur.  Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde...

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü engelli kamu personeli alımı ilanı yayımlandı. İstanbul iş ilanları kapsamında 10 büro memuru alımı yapacağını duyurmuştur.  

Genel Başvuru Şartları

**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Özel Başvuru Şartları 

a - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların lisans düzeyinde mezun olması gerekmektedir.
b - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların geçerli en az yüzde 40 engelli raporuna sahip olması gerekmektedir.
c - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm konusu ile ilgili mevzuatlara hakim  olması gerekmektedir.
d - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların analitik düşünebilen, çözüm odaklı olması ve sorumluluk alabilmesi gerekmektedir.
e - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Ms Office programlarını bilmesi gerekmektedir.
f - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların İŞKUR’da ilan edilen iş gücü talebinin son başvuru tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

kiyi-emniyeti-genel-mudurlugu-engelli-personel-alimi-iskur-ilani-sartlari-lisans.jpg

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 12.02.2021 Cuma günü olup, başvurular İŞKUR üzerinden online olarak  gerçekleştiriliyor   Bunun için öncelikle adayların İŞKUR web sitesine üye olmaları ve https://esube.iskur.gov.tr/  web adresine şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra ilan numarasına göre arama yapılır.  İŞKUR hizmet merkezlerine şahsen başvuru da yapılabilir.
İlan no: 00005873077
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İlan metnini aşağıdadır
kiyi-emniyeti-genel-mudurlugu-engelli-personel-alimi-iskur-ilani-lisans.jpgkiyi-emniyeti-genel-mudurlugu-engelli-personel-alimi-lisans.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 12 Şubat 2021