Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Personel Alımı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Personel Alımı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı için ilan yayımlamış olup ilanda müfettiş yardımcısı alınacağı bildirilmiştir.  Ayrıtılar haberimizde

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personel alımı için ilan yayımlamış olup ilanda Türkiye İş Kurumu üzerinden  4 müfettiş yardımcısı alınacağı bildirilmiştir

Başvuru Şartları

1 - En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak. 
2 - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden en az 60 (Altmış) ve daha üzeri puan almak. •
3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan adli sicil kaydı istenecektir.) 
4 - 27/11/2020 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak. (27 Kasım 1985 ve daha sonraki doğumlular.) 
5 - Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya erteletmiş olmak. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan erkek adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.)
6 - Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak. (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan ilan tarihinden sonra tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.) 
7 -Adli sicil yönünden müfettişliğe engel bir hali bulunmamak.

Adaylardan İstenilen Belgeler

1 - Aday listesinde isimleri bulunanlar, www.kiyiemniyeti.gov.tr   web adresindeki  “Duyurular / Haberler”  başlığı altında “Dokümanlar”  içinde yayımlanan “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu- Form 1”  ıslak imzalı olacak
2 - Yine www.kiyiemniyeti.gov.tr   web adresinde yayımlanan formata uygun “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi-Form 2” ve  “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Özgeçmiş Formu-Form 3”
3 - KPSS sonuç belgesi
4 - Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya geçici mezuniyet belgesinin varsa denklik belgesinin aslı ya da onaylı sureti
5- Son 6 ay içinde çekilmiş dört adet vesikalık fotoğraf
6 - Kimlik belgesi sureti ve vukuatlı nüfus kayıt örneği
7 - Adli sicil belgesi
8 - Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar)
9 - Tam teşekküllü hastanelerden alınacak Sağlık Kurulu Raporunu

Başvuru Bilgisi

Başvurular en geç 27 Kasım 2020 Cuma gününe kadar Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen veya  Türkiye İş Kurumu web sayfasından online olarak  yapılacaktır.
İstenen belgeler in son teslim tarihi 15 Aralık 2020 Salı günü  mesai saati bitimine kadar Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’na şahsen veya   posta/kargo yoluyla iletilecektir. 
Aday listesi, www.kiyiemniyeti.gov.tr   web adresinde  “Duyurular/Haberler” başlığı altında ilan edilecektir.

Adres Bilgisi 
Beylerbeyi Mah. Abdullahağa  Cd. No:16/A 34676 Üsküdar / İstanbul

Son Başvuru Tarihi: 27 Kasım 2020