Konya Şehir Hizmetleri 20 İşçi Alımı

Konya Şehir Hizmetleri 20 İşçi Alımı

İşkur üzerinden Konya Şehir Hizmetleri 20 işçi alımı için yayımlanan ilanda mekanik ustası, oto elektrik ustası, şase ve karasör ustası, iş makinesi ve ağır şase ustası, ambar görevlisi… alıyor.

İşkur üzerinden Konya Şehir Hizmetleri 20 işçi alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında mekanik ustası, oto elektrik ustası, şase ve karasör ustası, oto elektrik trim montaj ustası, iş makinesi ve ağır şase ustası, ambar görevlisi alınıyor.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylardan askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği istenmektedir.
** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur. 
** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanına başvuracak olan adayların il sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.

konya-004.png


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Konya Şehir Hizmetleri personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 23 Haziran 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Konevi Mah. Millet Cad. No:14 Meram Konya( Konya Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası) adresine yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 23 Haziran 2021