Koronavirüs İle Kan Grupları Nasıl Etkileniyor

Koronavirüs İle Kan Grupları Nasıl Etkileniyor

Tüm dünya Covid-19 aşısı ile hastalıkla mücadele içindeyken bir yandan da Covid-19 ile kan grupları arasındaki etkileşim ile ilgili çalışılıyor. Coronavirüs ve kan grupları arasındaki ilişki nasıl?

Yapılan ve Blood Advances dergisinde yer almış olan bir çalışmada kan grubu A olanların Covid'e yakalanma ihtimalinin daha yüksek olabileceği sonucu çıkarıldı. Araştırmada kan grubu ve Covid-19 arasındaki ilişki incelenirken, koronavirüsün solunum hücrelerinden bulunan A grubunu etkilediği saptandı. A grubunun hastalığı ağır semptomlarla geliştirebileceği daha önce yapılan çalışmalarda belirlenmişti.

Bu konuda yapılan başka bir araştırma da ise 0 kan grubuna sahip kişilerin Covid'e karşı daha dirençli olduğu ve hastalığı daha hafif atlattıkları saptanmıştı. 
Uzun yıllardan beri kan grupları ile enfeksiyonlar arasındaki ilişki tartışılmaktadır. Bakteri, parazit ve virüs enfeksiyonlarında kan gruplarının önemli olabileceğine daha önce de dikkat çekilmişti. Mesela midedeki H. Pylori enfeksiyonu için 0 kan grubu risk faktörü olarak kabul görüyor. antijenler yani kan grubunu oluşturan yapılar bazı mikroorganizmalar için reseptör görevi yapabiliyor.

Koronavirüse yakalanmada kan gruplarının etkisi var mıdır? 

23andMe genetik ve biyoteknoloji şirketinin sürdürdüğü çalışma da Covid-19 ve kan grupları incelendi. Covid tanısı almış ve hastaneye yatırılmış tam 750.000 hasta çalışmaya dahil oldu. Yapılan çalışma sonuçlarına göre 0 kan grubunun düşük bir oran olsa da Covid-19'dan koruduğu sanılıyor. Covid-19'a yakalanma riski daha yüksek bulunana grup ise A kan grubu.

Geniş kapsamlı yapılan çalışmada, tüm Danimarka nüfusunun %38’i bu çalışmaya dahil olmuş. Çalışma sonucunda 0 kan grubu kişilerin COVID-19’a yakalanma riskinin %13 daha düşük olduğu görülmüş. Kan grubunun, hastalığın seyri ve ölüm riski açısından ise etkisi görülemedi.

Entübe olma ve yoğun bakımda kalma sürelerinde değişkenlik görülür mü?

Kanadalılar tarafından yayımlanan başka bir çalışmada 95 ağır ve kritik Covid-19 hastası incelenerek kan grubu A veya AB olanlarda mekanik ventilasyon ihtiyacının daha fazla olduğu görülmüştür. AB ve A grubunda entübasyon oranı %84, B ve 0 grubunda ise bu oran %61olduğu belirlenmiş. Ayrıca A veya AB kan grubuna sahip olanlarda yoğun bakımda kalış süresinin daha uzun olduğu da biliniyor.  AB & A kan grubuna sahip olan hastalar yoğun bakımda 13.5 gün kalırken, B veya 0 kan grubunda ise bu süre 9 gün oldu. Sonuç olarak, A veya AB grubunda hastalığın yoğun bakım ve entübasyon açısından daha ağır seyrettiği biliniyor. Kan grubunun RH pozitif veya negatif olması arasında ise kayda değer bir fark olmadığı görünüyor.

Son Başvuru Tarihi: 11 Nisan 2021