KPSS İle Memur Alımı Tarım Ve Orman Bakanliği Personel Alımı Başvuru Şartları

KPSS İle Memur Alımı Tarım Ve Orman Bakanliği Personel Alımı Başvuru Şartları

Tarım Ve Orman Bakanliği personel alımı ilanı yayımladı. 22 KPSS ile memur alımı yapılacak. Lisan mezunu memur alımı ilanı ile mühendis alınacak.

Tarım Ve Orman Bakanliği personel alımı ilanı yayımladı. Buna göre KPSS ile memur alımı yapılacak ve 22 orman mühendisi alınacak.


KPSS İle Memur Alımı Başvuru Şartları

a) 657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesinde  belirtilen  genel  ve  özel şartlara sahip olmak.
b) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve  silah  kullanabilir  ibareli)  sağlık  kurulu  raporu  almak.  (Atanmaya  hak  kazanan  adaylardan istenecektir.)
c) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.
ç) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.
d) İlanda   belirtilen   nitelikleri   taşımayan   ve   belgeleyemeyenlerin   başvuruları   kabul edilmeyecektir. Ayrıca,  herhangi  bir  tarihte  ibraz  ettiği  belgenin sahte/geçersiz  olduğu,  gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “atama işlemleri yapılarak göreve başlatılmış olsalar bile” atamaları  iptal  edilerek  haklarında  yasal  işlem  yapılacaktır  ve  idare  tarafından  kendilerine  bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

orman.png


KPSS İle Memur Alımı Başvuru Bilgileri

Adaylar  24.12.2021-05.01.2022  tarihleri  arasında  http://isealim.ogm.gov.tr  adresindeki sistemden e- Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 05.01.2022 gecesi saat 23:59’da  sona  erecektir.  Bu  süre  kesinlikle  uzatılmayacaktır.  Şahsen,  posta,  dilekçe  veya  diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday  en  fazla  7  adet  tercih  yapabilecektir.  KPSSP3  puanı  en  yüksek  olan  adaydan  başlayarak yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen kadronun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana  sahip  adayların  olması  halinde  bunlar  da  son  adayla  birlikte  sözlü  ve  uygulamalı  sınava girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir ilin uygulama sınav listesinde yer alabilecektir.
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınava katılacakları yer ve saati  15.01.2022  tarihine  kadar  www.ogm.gov.tr  internet  adresinden  ve  http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifreleri ile durumlarını öğrenebilecek olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

Tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 05 Ocak 2022

Popüler İlanlar