KPSS' siz Güvenlik Görevlisi (Kamu Koruma Memuru) Alımları

KPSS' siz Güvenlik Görevlisi (Kamu Koruma Memuru) Alımları

TÜBİTAK 22 Temmuz 2019 tarihiyle İŞKUR üzerinden yayınlamış olduğu ilanlarla Ankara ilinde görevlendirilmek üzere KPSS' siz 5 Güvenlik Görevlisi (Kamu Koruma Memuru) alımı yapacağını duyurmuştur.

22 Temmuz 2019 tarihinde İŞKUR iş ilanları üzerinden yayınlanan ilan ile kamuya yerleştirilmek üzere koruma memuru alımı (güvenlik görevlisi alımı) KPSS’ siz 5 kişi yapılacağı yayımlandı. Alımı TÜBİTAK tarafından yapılacağı duyuruldu. Alıma başvuru şartları neler olduğu haberimiz içerisindedir. Alıma başvuru iş kurumu üzerinden şahsen veya internet aracılığı ile 26 Temmuz 2019 tarihi bitimine kadar 00005076624 numara ile yapılabilir.

Personel Kriterleri: T.C. vatandaşı olmak.

Kamu haklarından yasaklanmamış olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Belgesine sahip olmak.

Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak.

İşe alınacak Özel Güvenlik Görevlisinin Ankara ilinde ikamet etmesi gerekmektedir.

Belge Teslim Tarihi Ve Yeri; İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alan adayların Ek-1’de yer alan belgeleri, 30/07/2019 tarihinden itibaren 05/08/2019 tarihi mesai bitimi saat 17:30’a kadar adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi 05/08/2019 mesai bitiminden sonra yapılan başvurular ile e-postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Belgelerini göndermeyen ya da eksik gönderenler ile geçersiz başvurular kura çekimine ve sözlü mülakata alınmayacaktır.

Kura Tarihi Ve Yeri; Noter huzurunda yapılacak olan kura çekimi 09/08/2019 tarihinde saat 10:00’da Tunus Caddesi No:80 Çankaya /ANKARA adresinde bulunan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlık binasında yapılacak olup internet adresinden duyurulacaktır. Adaylar, istemeleri hâlinde kura çekimini izleyebilirler. Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Mülakat Tarihi Ve Yeri; Sözlü mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar www.tubitak.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

Talep Edilen Belgeler: TÜBİTAK İş Başvuru Formu. Özgeçmiş. Diploma fotokopisi. Sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı. Silahlı Özel Güvenlik Belgesi olması gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 26 Temmuz 2019