KPSS Siz Ve KPSS En Az 60 Puanla Kamu Personeli Alımı

KPSS Siz Ve KPSS En Az 60 Puanla Kamu Personeli Alımı

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kamu personeli alımı KPSS Siz ve KPSS en az 60 puanla kamu personeli alımı ilanı yayımladı. 203 memur ve işçi alımı yapacak.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı kamu personeli alımı KPSS Siz ve KPSS en az 60 puanla kamu personeli alımı ilanı ile 203 memur ve işçi alımı yapacak. Teknisyen tekniker temizlik görevlisi müze görevlisi mühendis teknik hizmet personeli koruma ve güvenlik görevlisi, çözümleyici, restoratör alınacak. 


Kamu Personeli Alımı KPSS Siz Ve KPSS En Az 60 Puanla Kamu Personeli Alımı Genel Şartları

1. Başvuru özel şartlarına sahip olmak,
2. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
4. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.
6. Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.
7. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
9. Adaylar, Başkanlık tarafından ilan edilen sözleşmeli personel ve işçi pozisyonlarından yalnızca birine müracaatta bulunabilecektir.
10. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. 
11. ÖSYM tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından lisans mezunları için KPSSP(3), ön lisans mezunları için KPSSP(93), ve ortaöğretim mezunları için KPSS (94) puan türünden 60(altmış) ve üzerinden KPSS puanı almış olmak.
12. Tekniker (El Dekoru), Tekniker (Seramik Model Kalıp), Diğer Teknik Hizmet Personeli (El Dekoru) ve Destek Personeli (Şoför) pozisyonları için KPSS puan şartı aranmaz. 


Kamu Personeli Alımı KPSS Siz Ve KPSS En Az 60 Puanla Kamu Personeli Alımı Başvuru Bilgileri

1. Başvurular 15 Aralık 2021 tarihinde saat:9.30’da başlayıp, 24 Aralık 2021 tarihinde saat:23:59’da sona erecektir.
2. Başvurular, e-Devlet üzerinden Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.
3. Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.
4. Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında E-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
5. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
6. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir.
7. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf formatında başvuru sırasında e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.
8. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
9. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
10. Adaylar; deneyime ilişkin istenilen belgelerini de pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuran adayların Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı veya Silahlı Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına veya bu belgeler için ilgili kurumlara başvuruda bulunduğunda ilişkin resmi belgelerini başvuru esnasında e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru esnasında Silahlı Güvenlik Kimlik Kartı olmayan adaylardan sözlü sınav sonucunda atanmaya hak kazananlara ilişkin nihai liste ilan edildikten itibaren evrak ibraz süresi içerisinde Silahlı Özel Güvenlik Kimlik Kartını ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecek, ataması yapılanların atamaları iptal edilecektir.
12. Çözümleyici pozisyonuna başvuran adayların, C-SHARP (ASP.NET, MVC), MS-SQL, JAVA programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini ilişkin belgelerini başvuru esnasında e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.
13. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra “Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.

Özel şartlar ve tam ilan metni için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 24 Aralık 2021

Popüler İlanlar