Kültür Bakanlığı Personel Alımı

Kültür Bakanlığı Personel Alımı

Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, ResmiGazete’de sınav ile müfettiş yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacağını bildiren bir ilan yayınladı.

Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü,  ResmiGazete’de sınav ile müfettiş yardımcısı kadrosuna personel alımı yapılacağını bildiren bir ilan yayınladı.
İstanbul ve Ankara çalışma grubunda görev alacak, GİH sınıfı, 7 kadro dereceli müfettiş yardımcısı kadrosuna 5 personel alımı yapılacaktır. Başvuru yapacak adayların en son müracaat tarihi 18.12.2020 günü mesai bitimine kadar başvurularını aşağıda belirtilen adrese yapmaları gerektiği açıklandı.
Kültür Bakanlığı Personel Alımı Genel Şartları
A - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip bulunmak,
B - Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 
C - 01.01.2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 
D - ÖSYM tarafından 2019 ve 2020 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSSP48 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 kişi içerisinde bulunmak, (Puanı 100. aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.) 
E - 2018-2019-2020 yıllarında yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (YDS) birisinde en az (E) seviyesinde başarılı olmak. 
Adayların,Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan personel alımı için başvurularını, Bayındır 1 Sokak No: 3 Kızılay / ANKARA adresindeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına doğrudan veya iadeli taahhütlü posta ile yapmaları gerekmektedir.
Sınava girmek isteyen adaylar tarafından 27.9.2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin Ek 22’deki formu dolduracaklar.  
Adaylar Yarışma Sınavı Giriş Belgesi’ni 28.12.2020 tarihinden itibaren 15.01.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından alacaklardır.  Yarışma Sınavı Giriş Belgesi olmayan adayların sınava alınmayacağı bildirilmiştir.Sınav iki aşamalı olup Ankara’da yapılacaktır. 

Son Başvuru Tarihi: 18 Aralık 2020