Kültür Ve Turizm Bakanlığı 15 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Yapacak

Kültür Ve Turizm Bakanlığı 15 Sözleşmeli Kamu Personeli Alımı Yapacak

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu kamu personeli alımı için yayımlanan ilanlar kapsamında 15 sözleşmeli personel alımı yapıyor. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde…

Kamu personeli alımı için Kültür Ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu iş ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilanda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere Tashihçi, Mütercim Tercüman, Dizgi Operatörü, Büro Personeli, Programcı olmak üzere 15 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını duyurmuştur. 

Genel Başvuru Şartları

** Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.
**Özel başvuru şartları için haberimizin devamında yer alan “Resmi İlan” linkine bakınız.

ayk.jpg

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Başvurular 17-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi 21 Mayıs 2021 saat: 18:00’dır.  Başvurular basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
Resmi İlan
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 21 Mayıs 2021