Kültür Ve Turizm Bakanlığı Arazide Çalışacak İşçi Alıyor

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Arazide Çalışacak İşçi Alıyor

İşkur üzerinden Kültür Ve Turizm Bakanlığı işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında arkeolojik kazı işçisi alacak İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı.

İşkur üzerinden Kültür Ve Turizm Bakanlığı işçi alımı yapılması için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında İzmir Metropolis Kazı Başkanlığı arkeoljik kazı işçisi alacak.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Metropolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Metropolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Metropolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Metropolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Metropolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Metropolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Metropolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Metropolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Metropolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur.
** Metropolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Metropolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Metropolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Metropolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Metropolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.

kazi-iscsisi.png
BAŞVURU BİLGİLERİ 

Metropolis Kazı Başkanlığı personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 2 Ağustos 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Yeniköy Mah. Metropolis Kazıevi Torbalı İzmir adresine yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 02 Ağustos 2021

Popüler İlanlar