Kültür ve Turizm Bakanlığı Daimi 15 Temizlik Görevlisi Alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Daimi 15 Temizlik Görevlisi Alıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında daimi 15 temizlik görevlisi alımı yapıyor TC Kültür ve Turizm Bakanlığı. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde..

İŞKUR üzerinden İstanbul iş ilanları kapsamında T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda daimi 15 temizlik görevlisi alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**Kültür ve Turizm Bakanlığı temizlik görevlisi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Kültür ve Turizm Bakanlığı temizlik görevlisi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Kültür ve Turizm Bakanlığı temizlik görevlisi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Kültür ve Turizm Bakanlığı temizlik görevlisi personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Kültür ve Turizm Bakanlığı temizlik görevlisi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Kültür ve Turizm Bakanlığı temizlik görevlisi personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

iskurumu-temizlik-personeli.jpgiskurumu-temizlik-personeli-2.jpg

Adaylardan İstenilen Belgeler

a  - Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gereklidir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi  22.02.2021 günü olup, başvurular İŞKUR üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor   Bunun için öncelikle adayların İŞKUR web sitesine üye olmaları ve https://esube.iskur.gov.tr/  web adresine şifreleri ile giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra ilan numarasına göre arama yapılır.  İlan no: 00005890662
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
iskurumu-011.jpg
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2021