Kültür ve Turizm Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu İşçi Alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı En Az İlkokul Mezunu İşçi Alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İŞKUR iş ilanları üzerinden işçi alımı yapılması için ilan verildi. Buna göre en az ilkokul mezunu beden işçisi alacak Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazı Başkanlığı tarafından İŞKUR üzerinden işçi alımı yapılması için ilan verildi. Buna göre Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı 10 beden işçisi alacak. www.kariyerkamu.com haberidir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair  beyanı istenmektedir. 
** Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Kazı Başkanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.

orum-ortakoy-kazi-baskanligi.png


BAŞVURU BİLGİLERİ

Kazı Başkanlığı personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 6 Ağustos 2021 günü olup başvurular Bahçelievler Mah. Celal Bayar Cad. No:49 Ortaköy Çorum  adresine yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 06 Ağustos 2021