Kültür Ve  Turizm Bakanlığı İlköğretim - Ortaöğretim Kamu İşçisi Alımı

Kültür Ve Turizm Bakanlığı İlköğretim - Ortaöğretim Kamu İşçisi Alımı

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Resmi Gazete’ de Sürekli İşçi Alımları İş İlanları yayımladı. İŞKUR iş ilanları ile kamu işçisi olarak temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alınacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih  Yüksek Kurumu . İŞKUR iş ilanları ile Sürekli İşçi Alımları yapacak. 7 temizlik görevlisi ve 2 güvenlik görevlisi olarak Ankara ili için 9 kamu işçisi alımı yapılacak. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

İlan için adaylar 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında  esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik  numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilecek. Ayrıca hizmet  noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.


GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
c) 18 yaşını tamamlamış olmak (29.09.2003 ve öncesi doğumlu olmak).
d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.
h) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).
i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
j) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.
k) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.
l) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek


ÖZEL ŞARTLAR

1) Güvenlik Görevlisi meslek kolu için;
a) 35 yaşından gün almamış olmak (29/09/1986 ve sonrası doğumlu olanlar)
b) En az ortaöğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.
c) Başvurunun son günü (04/10/2021) itibarıyla geçerlilik süresi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
d) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli işçi kadrosuna atanacak Güvenlik Görevlileri 7/24 saat esasına göre vardiyalı çalışacak olup, çalışma saatleri ilgili birimce mevzuat çerçevesinde belirlenecektir.
2) Temizlik Görevlisi meslek kolu için;
a) En az ilköğretim öğrenim düzeyine sahip olmak.
b) Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu sürekli işçi kadrosuna alınacak olan temizlik görevlileri; Aynı hizmet binasını müşterek kullanan Yüksek Kurum, Atatürk Araştırma Merkezi ile Atatürk Kültür Merkezinin ihtiyaçlarında çalıştırılmak üzere görevlendirileceklerdir. Bu kapsamda; Kurumun ana hizmet binası ile muhtelif adreslerde bulunan kitap satış bürosu, e-mağaza ve kitap deposu gibi yerlerde çalıştırılacak olup, bu kapsamda temizlik, paketleme (kolileme), taşıma, yükleme ve boşaltma gibi işler yapacaktır.
c) Türk Tarih Kurumu sürekli işçi kadrosuna alınacak olan temizlik görevlileri; Kurumun ana hizmet binası ile muhtelif adreslerde bulunan kitap satış bürosu, e-mağaza ve kitap deposu gibi yerlerde çalıştırılacak olup, bu kapsamda temizlik, paketleme (kolileme), taşıma, yükleme ve boşaltma gibi işler yapacaktır.
Adayların Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi (04/10/2021) itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

TAM İLAN METNİ İÇİN BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 24 Eylül 2021