Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yüksek Ücretle Kamu Personeli Alacak

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yüksek Ücretle Kamu Personeli Alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı kamu personeli alımı için iş ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 5  Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağı bildirildi. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde... 

Kültür ve Turizm Bakanlığı kamu personeli alımı ilanı yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan ilanda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda istihdam edilmek üzere 3 yazılım geliştirme uzmanı, 2 sistem ve ağ uzmanı olmak üzere toplam 5  Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağı bildirildi.

Genel Başvuru Şartları

** Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
** Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
** Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
** Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
** Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
** Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.
** Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması, bunlar dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gereklidir.
** Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların başvuru tarihinin son günü itibariyle, yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık sözleşme ücret tavanının iki katını geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması gereklidir.
** Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemesi gereklidir.
**Özel başvuru şartları için haberimizin devamında yer alan “Başvuru Kılavuzu” linkine bakınız.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Başvurular 12-16 Nisan 2021 tarihleri arasında https://basvuru.ayk.gov.tr internet adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
Başvuru Kılavuzu
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 16 Nisan 2021