Lise Ön Lisans Lisans Mezunu Kamu Personel Alımı

Lise Ön Lisans Lisans Mezunu Kamu Personel Alımı

Sahil Güvenlik Komutanlığı lise ön lisans lisans mezunu kamu personel alımı yapacak. 30 kişili kadro için işçi ve memur alımı yapılacak.


Sahil Güvenlik Komutanlığı lise ön lisans ve lisans mezunu kamu personel alımı yapacak.  30 devlet memuru alınacak.  Sağlık işlemleri uzmanı, istatistikçi, protokol uzmanı, su ürünleri mühendisi, elektronik mühendisi, video montaj teknikeri, mali işler memuru, hesap sorumlusu, elektronik teknisyeni, garson, berber, hizmetli alınacak.


Sahil Güvenlik Komutanlığı Lise Ön Lisans Lisans Mezunu Kamu Personel Alımı Şartları

**657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.  **İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak. 
**Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak. **Yapılacak başvurularda; (1) Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03, (2) Önlisans mezunları için 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93,
**Ortaöğretim (Lise) mezunları için 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94, puan türü kullanılacaktır (Alım yapılacak tüm unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri kullanılmaktadır). 
**Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (31 Aralık 2003 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilir). 
**Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak. 
**Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
** İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak. 
** Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Olur.” kararlı sağlık raporu almak. 
**Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak. 

sahil.png


Sahil Güvenlik Komutanlığı Lise Ön Lisans Lisans Mezunu Kamu Personel Alımı Başvuru Bilgileri

a. Başvurular; 20 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 14:00’te başlayıp, 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 11:00’de sona erecektir. 
b. Başvurular sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir. 
c. Adayların 2’nci maddedeki tabloda yer alan bazı unvanlar için ilave belge yüklenmesi gereklidir. Adaylar bu belgelerini de sisteme okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek yükleyeceklerdir. Okunaksız olarak (bulanık/uzak/kırışık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen belge değerlendirmeye alınamayacak ve bu hususta sorumluluk adayın kendisinde olacaktır. 
ç. Diplomalarında başvuru yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak bölümlerin tam isimleri yazmayan, ancak istenen bölümle mezun olduğu bölümün denk olduğunu değerlendiren adaylar ile yurt dışında öğrenim görmüş adaylar; Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alacakları denklik belgesini de sisteme yükleyecektir. 
d. Daha önce Sahil Güvenlik Komutanlığına başvuran ancak çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, önceki başvuruları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adayların bu kılavuz esaslarına göre yeniden başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 
e. Şehit, mâlul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba veya eşinin şehit gazi olduğunu gösterir belge ile başvurularında almış oldukları merkezi sınav (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınacaktır. Bu puanlamanın yapılabilmesi için adaylar şehit gazi yakını olduğuna dair belgelerini başvuru sistemine yüklemek zorundadır.
 f. Yabancı dil puanı istenen unvanlar için; adayların son 5 yıl içinde girdikleri dil sınavlarından (2017-2018-2019-2020-2021) aldıkları en yüksek puan esas alınacaktır. Adayların belirtilen yıllarda aldıkları en yüksek puan e-devlet üzerinde görünmüyor ise adaylar başvuru sistemine sonuç belgelerinin fotoğraflarını okunaklı bir şekilde yükleyeceklerdir. 
g. Başvuruları uygun görülen adaylar arasından, kılavuzda belirlenmiş merkezi sınav notuna göre en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak kontenjan miktarının 10 katı kadarı aday mülâkat sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Mülâkat sınavına çağırılacak aday listeleri www.sg.gov.tr internet adresinde adaylara ilan edilecek ve tebliğ niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıca posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır. 

Tam ilan metni ve detaylar için BURAYA TIKLAYIN

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2021

Popüler İlanlar