Lise ve MYO 40 Elektrik Teknisyen Ve Teknikeri  Alınıyor

Lise ve MYO 40 Elektrik Teknisyen Ve Teknikeri  Alınıyor

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlar kapsamında 40 elektrik teknikeri ve teknisyeni  alımı yapıyor Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. Tüm detayları ile haberimiz içeriğinde..

İŞKUR üzerinden Kayseri iş ilanları kapsamında Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.  personel alımı yapılması için iş ilanı yayımlamış olup, yayımlanan ilanda 40 elektrik teknikeri ve teknisyeni alımı yapacağını duyurmuştur.

Genel Başvuru Şartları

**Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.

Özel Başvuru Şartları 

a - Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların  ilan 01.01.1991 ve sonrası doğumlu olması gerekmektedir.
b - Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 4×4 veya 6 tekerlekli iş makinalarını kullanabilecek C-D-E sınıfı ehliyetlerinden birine sahip olması veya işe alımdan sonra 3 ay içerisinde bu belgelerden birine sahip olması gerekmektedir.
c - Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. personel alımı ilanına başvuracak tüm adayları  125 TL  sınav başvuru ücretini  Kayseri ve Civarı Elektrik Türk AŞ ‘nin, Ziraat Bankası-TR160001002256400637035059 veya QNBFinansbank – TR810011100000000098943803 nolu hesaplarına yatırmaları  gerekmektedir.
d - Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların örgün eğitim veren Endüstri Meslek Lisesi mezunu veya  örgün eğitim veren Meslek Yüksek Okulu olması gerekmektedir.

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Personel alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
h – Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
i - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
j - Personel alımı ilanına başvuracak tüm adayların sürücü belgesinin aslı veyahut noter onaylı sureti gereklidir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 22.02.2021 Pazar günü olup başvurular şahsen yapılacaktır.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İlan metnine linkten ulaşılabilir.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2021