Manavgat Belediye Kurumu 11 Personel Alımı

Manavgat Belediye Kurumu 11 Personel Alımı

İşkur üzerinden Antalya Manavgat Belediye Kurumu 11 personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında şoför alacağını bildirdi Antalya Manavgat Melas İnşaat Turizm Taşımacılık.

İşkur üzerinden Antalya Manavgat Belediye Kurumu 11 personel alımı için ilan yayımlandı. Yayımlanan ilan kapsamında şoför alacağını bildirdi  Antalya Manavgat Melas İnşaat Turizm Taşımacılık.
 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan  başvuru formu istenmektedir.
** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan  adaylardan Nüfus cüzdanı aslı veya fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri belediyemizce onaylanabilir.
** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, noter tasdikli örneği veya E-devlet üzerinden alınmış  mezuniyet belgesi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisi istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir. 
** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak zihinsel ve bedensel bir durumu olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir 
** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan ikametgah belgesi istenmektedir.
** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti istenmektedir. Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi kurum tarafından onaylanabilir


GENEL BAŞVURU ŞARTLARI 

** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur.
** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zo Antalya Manavgat runludur.
** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.
** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olması zorunludur.
** Antalya Manavgat personel alımı ilanına başvuracak olan adayların en az ortaokul mezunu olması zorunludur.     

antalya-manavgat.png


BAŞVURU BİLGİLERİ 

Antalya Manavgat personel alımı ilanı için son başvuru tarihi 23 Haziran 2021 olarak belirtilmiş olup başvurular  Yukarı Pazarcı Mah. 4010 Sok: No:2/202 Manavgat Antalya adresine yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 23 Haziran 2021