MEB Proje Kapsamında KPSS’siz Memur Alacak

MEB Proje Kapsamında KPSS’siz Memur Alacak

MEB Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamında görev alacak İzleme ve Değerlendirme Uzmanı alacak

İzleme ve Değerlendirme Uzmanı “BİREYSEL DANIŞMAN” alınacaktır. MEB uzman personel alımı için KPSS şartı aranmıyor. işte Proje kapsamında yeni personel alımı başvuru süreci 

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
İzleme ve Değerlendirme Uzmanı “Bireysel Danışman” alımı için şu şartlar aranmaktadır.
Fakültelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olmak,
En az 8 yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
 Uluslararası finans kurumları tarafından finanse edilen projelerde (izleme ve değerlendirme konularında) en az 3 yıllık benzer deneyime sahip olmak,
İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak
Veri analiz ve görselleştirme programları konusunda kanıtlanabilir deneyime sahip olmak şartları aranıyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Adaylar başvurularını 5 Temmuz 2021 tarihi saat 17.00'a kadar  “Başvuru Ekranı” üzerinden yapabilirler. Başvurulara dair gerekli belgeler ve başvuruların nasıl olacağı da haberimizin en altında yer alan "Başvuru Kılavuzu" bağlantısında yer almaktadır.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜVENLİ OKULLAŞMA VE UZAKTAN EĞİTİM PROJESİ (SSDEP)
(P173997) (LN:9152-TR) BİREYSEL DANIŞMANLIK HİZMET ALIMINA YÖNELİK İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
İzleme ve Değerlendirme Uzmanı - Referans Numarası: CS-C3.1-03

PROJE ARKA PLANI

Türkiye’de ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020 tarihinde görülmüştür. Hükümet, DSÖ
rehberlerine uygun olarak bir takım kamu sağlığı önlemlerini kademeli olarak uygulamaya
koymuştur. 23 Mart 2020 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı, 18 milyondan fazla öğrenci için uzaktan eğitim sürecini başlatmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitimleri, tespit edilmiş sosyal mesafe ve güvenli okullaşma politikalarına uygun olarak sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının GSM Şirketleriyle imzaladığı anlaşmalar gereğince, öğrenciler EBA mobil uygulaması için 6GB-8GB ücretsiz internet imkânından faydalanmaktadır. Ayrıca, erişimin kolaylaştırılması için TV yayınları da kullanılmaktadır. Üç ayrı TRT-EBA TV kanalından ilkokul, ortaokul ve lise seviyesi için içerik yayınları yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti, Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi (P173997) kapsamındaki harcamaları finanse etmek üzere Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (IBRD-Dünya Bankası) bir ikraz sağlamıştır. İkraz hasılasının bir kısmı Proje kapsamında yapılacak danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.
Türkiye Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim (SSDE) Projesi, COVID-19 pandemisi
sırasında uzaktan eğitim ile güvenli bir eğitim sağlamak ve bu durumdan güçlü bir şekilde çıkmak için Türkiye'nin eğitim sektörünü desteklemeyi hedefleyen bir projedir. Proje hem güvenli ve etkileşimli uzaktan eğitime yönelik COVID-19 ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hem de eğitim teknolojisi için daha dirençli bir sistem oluşturmayı hedeflemektedir. Projenin, ülkemizin Eğitim Teknolojisi yatırımlarına kayda değer bir biçimde katkı sağlaması ve kriz durumlarında eğitim sistemine güç katması beklenmektedir.
Proje tasarımı içinde birbiri ile bağlantılı olan ve acil duruma yanıt, geçiş ve sistem
toparlanmasını ele alan 3 bileşen bulunmaktadır. Bunlar: 
i. Acil Durum Bağlantısı ve Acil Durumlarda Eğitim için BT Altyapısı
ii. Güvenli ve kaliteli dijital içerikler ve pedagoji
iii. Dirençli Eğitim Teknolojileri için Kurumsal Kapasite
Proje hakkında detaylı bilgilere https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/projectdetail/P173997 adresinden ulaşılabilir:

İŞİN KAPSAMI

İzleme ve Değerlendirme Uzmanı (Bireysel Danışman)
Bahsi geçen personelin projenin izleme ve değerlendirme ve raporlama süreçlerinin etkinleştirilebilmesi için iş takviminde tanımlanan faaliyetler ve hedefler doğrultusunda izleme,  değerlendirme ve raporlama süreçlerine liderlik etmesi beklenmektedir. Hizmetlerin süresi Proje kapanış tarihine kadar (31.12.2023) öngörülmekte olup, danışman işin tabiatı gereği mobil şekilde çalışacaktır.

Görev ve Sorumluluklar

1. İzleme & Değerlendirme Sistem kurulumunda ve araçlarının geliştirilmesinde kaynak kişi olarak hareket etmek,
2. Projenin izleme kalitesini artırmak için yürütülecek çeşitli veri toplama süreçlerine aktif katılım sağlamak ve ara dönemli ve nihai izleme ve değerlendirme çalışmalarını yapmak,
3. Veri toplama süreçlerinde ulaşılan sonuçları ve karşılaşılan zorlukları günlük olarak raporlamak,
4. Şikayet ve Bilgi Hattı Mekanizması çerçevesinde ilgili uzmanlarla temas halinde aylık  kayıt raporları üretmek,
5. Proje ilgili taahhütler uyarınca sunulması gereken periyodik raporları hazırlamak,
6. Üç aylık Dünya Bankası İlerleme Raporları ile uygulama destek misyonları süresince ve sonrasında talep edilen sorgulara veri sağlamak,
7. Proje kapsamında yer alan kontrol listelerine ilişkin geri bildirim ve veri paylaşımları sahadan derleyip PUB seviyesinde çeyrek dönemli raporlamak
8. Proje faaliyetlerinin Proje Dokümanında taahhüt edilen sonuç göstergeleri ile uyumluluğunu teyit edecek verilerin sağlıklı ve düzenli bir biçimde toplanması, belgelenmesi, saklanmasını ve raporlanmasını sağlamak, 
9. İzleme & Değerlendirme kapsamına girecek verilerin analizini yapmak.
10. İzleme ve Değerlendirme ile ilgili İdarenin verebileceği diğer görevleri yerine getirmek.

Zaman çizelgesine göre beklenen çıktılar:

Görev ve Sorumluluklar Beklenen Çıktılar Zaman Aralığı
Veri toplama süreçlerinde ulaşılan sonuçları ve karşılaşılan zorlukları
günlük olarak raporlamak,
Sonuç Raporları Günlük
Şikayet ve Bilgi Hattı
Mekanizması çerçevesinde ilgili uzmanlarla temas halinde aylık kayıt raporları üretmek,
Kayıt raporları Aylık Proje ilgili taahhütler uyarınca sunulması gereken
periyodik raporları hazırlamak,
Proje uygulaması ile ilgili raporlar
Üç aylık değerlendirmeler ve yıllık raporlarla birlikte sözleşme süresi boyunca devam edecek şekilde
Altı aylık Dünya Bankası İlerleme Raporları ile uygulama destek misyonları süresince ve sonrasında talep edilen sorgulara veri
sağlamak,
Altışar aylık dönemlerde Proje kapsamında yer alan kontrol listelerine ilişkin geri bildirim ve veri paylaşımları sahadan derleyip PUB seviyesinde çeyrek dönemli raporlamak,
Saha raporları İdare tarafından aksi belirtilmedikçe üçer aylık dönemlerde Proje faaliyetlerinin Proje Dokümanında taahhüt edilen sonuç göstergeleri ile uyumluluğunu teyit edecek verilerin sağlıklı ve düzenli bir biçimde toplanması, belgelenmesi, saklanmasını ve raporlanmasını sağlamak,
Faaliyet Raporları İdare tarafından aksi belirtilmedikçe üçer aylık dönemlerde İzleme & Değerlendirme kapsamına girecek verilerin analizini yapmak.

ÇALIŞMA SÜRESİ

Bu sorumluluklar için gerekli çalışma süresi Temmuz 2021 tarihinden, 30 Aralık 2023 tarihine kadar olmak üzere yaklaşık 31 ay olarak hesaplanmıştır. 

GEREKEN BECERİLER/DENEYİM

İzleme ve Değerlendirme Uzmanı (Bireysel Danışman)
1. Fakültelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olmak,
2. En az 8 yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
3. Uluslararası finans kurumları tarafından finanse edilen projelerde (izleme ve
değerlendirme konularında) en az 3 yıllık benzer deneyime sahip olmak,
4. İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak
5. Veri analiz ve görselleştirme programları konusunda kanıtlanabilir deneyime sahip
olmak.

DEĞERLENDİRME KRİTERİ

Seçim için aşağıda verilen kriterler kullanılacaktır:
Değerlendirme Kriteri Belirleyici Ağırlık
Fakültelerin dört yıllık lisans programlarından mezun olmak, -
En az 8 yıllık mesleki deneyime sahip olmak, 10
Uluslararası finans kurumları tarafından finanse edilen projelerde (izleme ve değerlendirme konularında) en az 3 yıllık benzer deneyime sahip olmak, 50
İyi derecede yazılı ve sözlü İngilizce bilgisine sahip olmak 20
Veri analiz ve görselleştirme programları konusunda kanıtlanabilir deneyime sahip olmak. 20
Olası Maksimum Puan 100

ÖDEME YÖNTEMİ

Başlangıç Tarihi Temmuz, 2021
Çalışma saatleri Normal çalışma saatleri Pazartesi-Cuma günleri, 09.00 ile 18.00 saatleri arası
Maaş̧ Seçilecek adaya uygun ücret teklif edilecektir.
İlgilenen adayların, Temmuz 2016 tarihinde yayımlanan ve Kasım 2017 ile Ağustos 2018’de
güncellenen IPF Borçluları için Satın Alma Düzenlemelerinde yer alan ve Dünya Bankası’nın
çıkar çatışması durumundaki politikasını ortaya koyan 3.14, 3.16 ve 3.17 numaralı paragraflarını dikkate alması gerekmektedir. Aday, Dünya Bankası’nın Satın Alma Düzenlemelerinde belirtilen Bireysel Danışmanların Seçimi yöntemi (IC) doğrultusunda seçilecektir. 

Başvurulan pozisyona dair pozisyon adı ve referans numarasının (İzleme ve Değerlendirme Uzmanı - CS-C3.1-03) açıkça belirtildiği, Ek’te yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış̧ bir Başvuru Mektubu ekinde; başvuru sahibinin yukarıda “GEREKEN BECERİLER/DENEYİM” başlığı altındaki nitelikleri ne oranda taşıdığına dair bir özeti de içeren Ek’te yer alan örneğe uygun olarak hazırlanmış̧ Türkçe özgeçmişlerin, özgeçmişte atıfta bulunulan diploma, sertifika, referans mektubu vb. belgelerin birer fotokopisi ve deneyimleriyle ilgili irtibata geçilebilecek kişilerin isim ve telefon numaralarıyla birlikte en geç̧ 5 Temmuz 2021 tarihinde saat 17:00’a (yerel saat) kadar YEĞİTEK ana sayfasında bulunan başvuru ekranından başvuru yapmaları ya da aşağıda belirtilen adrese elden ulaştırılması gerekmektedir.
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Milas Sokak Emniyet Mahallesi No:8 Yenimahalle / Ankara, Türkiye
Tel: +90 (312) 296 96 09
E-posta: goue@meb.gov.tr (başvuru ekranında sorun yaşanması durumunda lütfen bu e-posta
adresinden iletişime geçiniz)

Başvuru Kılavuzu

www.kariyerkamu.com

Son Başvuru Tarihi: 05 Temmuz 2021