Mersin Toroslar Belediye Sözleşmeli Personel Alımı

Mersin Toroslar Belediye Sözleşmeli Personel Alımı

DPB üzerinde yayınlanan ilanda Mersin Toroslar Belediye Başkanlığı tam zamanlı sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı. Alım şekli tek aşamalı sözlü sınavla olacaktır.

Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayınlanan ilanda Mersin Toroslar Belediye Başkanlığı tam zamanlı sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Alım şekli olarak tek aşamalı sözlü/mülakat olarak belirlenmiştir.

Adaylar istenilen belgeler ile birlikte 19 Temmuz 2019 Cuma günü saat 16:00'ya kadar Toroslar Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. (Üçüncü şahıslar eliyle, posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

Başvuru şartları; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- Son başvuru günü olan 19 Temmuz 2019 tarihinde 45 yaşını bitirmemiş olmak.

3- Görevlerini devamlı yapmasına engel olacak sağlık sorunları bulunmamak.

4- Başka bir kamu kurumunda sözleşmeli olarak çalışıyor olmamak.

5- Mersin Merkez ilçesinde ikamet ediyor olmak. (İlan döneminde yapılan adres değişiklikleri geçersiz sayılacak.

6- Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

Başvuru Sırasında İstenilen Belgeler:

1- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ya da noter onaylı fotokopisi.

2- Nüfus cüzdan aslı veya fotokopisi.

3- Yerleşim yeri belgesi.

4- Özgeçmiş ve dilekçe.

5- Sağlık raporu.

6- Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumunu gösterir belge.

7- 2 adet vesikalık fotoğraf.

8- Adli sicil belgesi.

9- Güvenlik ve arşiv araştırmasında çalışmasına engel durumunun olmaması.

10- 657 Sayılı D.M.K.'nın 48/A-5 maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmadığına dair beyanı olması gerekmektedir.

Mersin Toroslar Belediye Başkanlığı personel alım kılavuzu için tıklayın.

Son Başvuru Tarihi: 19 Temmuz 2019