Mili Güvenlik Kurulu 15 Uzman Yardımcısı Alımı

Mili Güvenlik Kurulu 15 Uzman Yardımcısı Alımı

Milli Güvenlik Kurulu personel alımı ilanı yayımlandı. Milli Güvenlik Kurulu tarafından yayımlanan ilana göre Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Genel İdare Hizmetler kadrosuna 15 Milli Güvenlik

Milli Güvenlik Kurulu personel alımı ilanı yayımlandı. Milli Güvenlik Kurulu tarafından yayımlanan ilana göre Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Genel İdare Hizmetler kadrosuna 15 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı alınacağı bildirildi
GENENL BAŞVURU ŞARTLARI
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların  askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.
ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile hukuk fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Giriş (Sözlü) sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olması (01/01i 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir) gerekmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların  Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) KPSSP8, KPSSP16, KPSSP2l, KPSSP26, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP36, KPSSP43 puan türlerinden herhangi birinden 80 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Son başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya uluslararası geçerliliği bulunan ve ÖSYM Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan buna denk puan aldığına ilişkin belgeye sahip olması gerekmektedir.

11-ocak-icin-milli-guvenlik-kururlu.png

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ  OLAN BELGELER
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı gereklidir.
BAŞVURU BİLGİLERİ
İlan için son başvuru tarihi 29 Ocak 2021 günü olarak belirtilmiş olup, başvurular şahsen ya da posta yoluyla yapılacaktır. Başvuru formu www.mgk gov.tr web adresinden temin edilebilir.
Başvuru Adres Bilgisi
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:254 Posta Kodu:06530 Çankaya/Ankara
İlan metnine linkten ulaşılabilir.

Son Başvuru Tarihi: 29 Ocak 2021