Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli 10 Personel Alacak

Milli Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli 10 Personel Alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 10 sözleşmeli personel alımı yapılması için ilan yayımladı. İlanda Milli Eğitim Bakanlığı 10 bilişm personeli alımı yapılacağını bildirdi. Detaylar haberimizin devamında…

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapılması için  ilan yayımladı.Milli Eğitim Bakanlığı yayımlanan ilan kapsamında 10 bilişm personeli alımı yapılacağını bildirdi. 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi istenmektedir.
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan diploma ve/veya Pedagojik formasyon belgesinin aslı (noter tasdikli örneği / e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi)  istenmektedir.
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği istenmektedir.
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair beyanı istenmektedir.
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan fotoğraflı öz geçmiş istenmektedir.
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan bir adedi forma yapıştırılmak kaydı ile son altı ay içerisinde çekilmiş 6 adet biyometrik fotoğraf istenmektedir.
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü istenmektedir.
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge istenmektedir.
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan genel şartlar başlığında belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge istenmektedir..
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan adli sicil kaydı istenmektedir.
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adaylardan KPSS barkodlu sonuç belgesi istenmektedir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur. 
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşıması zorunludur. 
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması zorunludur.
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması zorunludur.
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması zorunludur.
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.
** Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvuracak olan adayların emekliliğe hak kazanmamış olması zorunludur.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı ilanına başvurular 26-30 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuru klavuzu www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr- yegitek.meb.gov.tr üzerinden yayımlanacaktır.

bilisim-1-001.pngbilisim-2.png

Son Başvuru Tarihi: 30 Nisan 2021