Milli Savunma 45 Kariyer Kamu Personel Başvuru Son Gün

Milli Savunma 45 Kariyer Kamu Personel Başvuru Son Gün

Milli Savunma bakanlığı tarafından yapılan resmi ilan ile MSB ve Genelkurmay Başkanlığında çalıştırılmak üzere 45 kariyer kamu personel kamu alımı yapılacağı duyurulmuştu.

Genel Kurmay tarafından resmi ilana çıkarılan ve MSB ve Genelkurmay Başkanlığı bünyesine 45 kişi Milli Savunma Uzman Yardımcısı alım ilanı için başvurular başlamış olup 10 Ocak 2020 de bitiyor.

Kariyer Kamu personeli Alımı Başvuru Şartları Neler?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,

01 Ocak 2019 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğmuş olanlar),

Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak),(Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, son 3 (üç) yıl içerisinde nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak,

Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzm. Yrd. kadroları için geçerlidir.)

Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunması gerekmektedir.

2020 Kamu Alımı İçin Başvurular Nereye Nasıl Yapılacak?

Ön başvurular için adayların 10 Ocak 2020 tarihine kadar MSB personeltemin internet adresinden yapılacak, genel ağ (İnternet) ortamı dışında dilekçe, mektup vb. yöntemlerle yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecek, bu dilekçelere cevap verilmeyecek ve işlem yapılmayacaktır.

Genel kurmay 45 kariyer kamu personeli alım ilanını incelemek için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 10 Ocak 2020