Milli Savunma Bakanlığı Sürekli Engelli İşçi Alıyor

Milli Savunma Bakanlığı Sürekli Engelli İşçi Alıyor

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı için ilan yayımlamış olup sürekli  engelli  işçi alınacağı duyurulmuştur.

Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanı yayımlandı. Eskişehir iş ilanları kapsamında yayımlanmış olan ilan kapsamında Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Batı Bölge Müdürlüğü’nde istihdam edilmek üzere sürekli engelli  işçi alımı yapılıyor. 

Genel Başvuru Şartları

**Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk vatandaşı olması gereklidir.
**Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak tüm adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gereklidir.
**Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak tüm adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması gereklidir.
**Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak tüm erkek adayların askerlikle ilgisi bulunmaması ya da askerlik çağına gelmemiş bulunması veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olması gereklidir. 
**Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak tüm adayların görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmaması gereklidir.
**Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak tüm adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması gereklidir.
**Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak tüm adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olması gereklidir.

Özel Başvuru Şartları 

a - Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak tüm adayların başvurunun son tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.
b - Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak tüm adayların Eskişehir ilinde ikamet ediyor olması gerekmektedir.
c - Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak tüm başvurunun son tarihi itibariyle meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri bölümünden veya önlisans Bilgisayar/Bilişim Teknolojileri dalından mezun olması gerekmektedir.
d - Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak tüm tüm vücut fonksiyon kaybının en az %40 olduğunu gösterir yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sağlık kurulu raporu belgesine sahip olması gerekmektedir.

msb-engelli-isci-alimi-sartlari.jpg

Adaylardan İstenilen Belgeler

a - Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak tüm adayların nüfus cüzdanı aslı veya kurum tarafından onaylanmak üzere fotokopisi gereklidir.
b - Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak tüm adayların diploma belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi gereklidir.(Yabancı okul mezunu adaylar için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği gereklidir.
c - Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak tüm erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gereklidir.
d - Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak tüm adayların fotoğraflı öz geçmiş gereklidir.
e - Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak tüm adayların 2 adet biyometrik fotoğrafı gereklidir.
( Bir adedi forma yapıştırılacaktır.)
f - Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmeti dökümü gereklidir.
g - Milli Savunma Bakanlığı engelli işçi alımı ilanına başvuracak olan tüm adayların Kamu kurumlarında çalışılan süreler için çalıştıkları kurumdan alınacak belge gereklidir.

Başvuru Bilgisi

Son başvuru tarihi 19 Şubat 2021 olup, başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.
İlan metnine linkten ulaşılabilir.
https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 19 Şubat 2021