Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Yargıtay Kararı

Milyonlarca Çalışanı İlgilendiren Yargıtay Kararı

Yargıtay özel sektörde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir karar alarak, Cumartesi günü çalışıp çalışılmayacağına işverenin yönetim hakkı kapsamında karar verebileceği hükmünü verdi.

Yargıtay özel sektörde çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren bir karar alarak, Cumartesi günü çalışıp çalışılmayacağına işverenin yönetim hakkı kapsamında karar verebileceği hükmünü verdi. Aldığı karar ile Yüksek Mahkeme, işveren ve işçi arasında yapılan iş ya da toplu sözleşmede ilgili işyerinde Cumartesi gününün hafta tatili olarak belirtilmemesi halinde Cumartesi günlerinin iş günü olarak kabul edileceğini belirtti.

 

İş Mahkemesi’ne başvuran işçi, fazla çalışma ve hafta tatili ücreti alacağının işverenden tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı işveren, davanın reddini talep etti. İş Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararın taraflarca istinafa götürülmesiyle birlikte devreye Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi girdi. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, taraf avukatlarının itirazlarını reddetti. Sonrasında davacı işçi kararı temyiz etti. Bunu takiben dava dosyasını tekrar değerlendiren Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara vardı. Alınan kararda; davalı işyerinde haftanın 5 gününün iş günü olduğu ve Cumartesi ve Pazar günleri çalışıldığında bu çalışmanın hafta tatili çalışması olduğu kabul edilerek hesaplama yapıldığı belirtildi. Normalde işyerlerinde Cumartesi günlerinin işgünü olması veya olmamasının kararının işverenin yönetim hakkında olduğu vurgulandı.

 

İlgili Yargıtay kararında şu ifadeler geçti:

“Eğer bireysel veya toplu iş sözleşmesinde cumartesi gününün açıkça hafta tatili (akdi tatil) olduğu düzenlenmemiş ise o gününün işgünü sayılması gerektiği, davalı işyerinde ise haftanın 6 gününün iş günü, 1 gününün hafta tatili olduğunun kabulü gerektiği sonucuna varılmıştır. Bu nedenle Mahkemece cumartesi ve pazar gününün hafta tatili olarak kabul edilmesi hatalıdır. Yine, bu hesaplama yöntemine göre fazla çalışma ücretinin davacı yararına değişmesi halinde, davacının fazla çalışmalarının hafta tatili olarak hesaplandığı dikkate alınarak bu yönden davalı yararına usuli kazanılmış hak oluşmayacağı kabul edilmeli. Temyiz olunan İş Mahkemesi kararının ve bu karara karşı istinaf başvurusunu esastan reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, dosyanın kararı veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

https://www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 31 Aralık 2021