Mühendislik Fakültesi Mezun Sözlü Sınav ile 20 Kamu Personeli Alımı Yapılıyor

Mühendislik Fakültesi Mezun Sözlü Sınav ile 20 Kamu Personeli Alımı Yapılıyor

DPB kamu iş ilanı ile yayınlanan ilan ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bünyesine Mühendislik Fakültesi mezun 20 sözleşmeli kamu personeli alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi ilan ile Mühendislik Fakültesi mezun 20 kişi sözlü giriş sınavı ile kamu personeli olacak. Alınacak personeller yer altı maden uzmanı olarak çalıştırılacak.

Alınacak Yer altı Maden Uzmanlarının 10 kişisi Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği mezunları arasından 10’u ise Maden Mühendisleri arasından seçilecek.

Kamu Personel Alımına Başvuru Şartları;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,

Giriş Sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla kırk beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1975 sonrası doğumlular),

En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden mezun olmak,

Yeraltı maden işletmelerinde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak,

Sağlık bakımından uzun süre seyahat etmesine ve belirlenen görevleri yapmasına engel hali bulunmamak,

Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak şartları bulunmaktadır.

Mühendis alım ilanına başvurmak isteyen adaylar;

Başvurular 27 Ocak 2020 tarihinde başlayıp 12 Şubat 2020 tarihinde son bulacak.

Adayların;

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün "www.mapeg.gov.tr" internet adresinde yer alan başvuru formu,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı  nüfus cüzdanı fotokopisi,

Maden Mühendislerinde yeraltında, yer altı üretim yöntemi ile faaliyet yürütülen maden işletmelerinde en az beş yıl çalıştığını gösterir belge, (SGK bildirimleri, yeraltında çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Teknik/Daimî Nezaretçilik kayıtları),

Jeoloji, Jeofizik ve Hidrojeoloji Mühendislerinde yeraltında madencilik faaliyeti yürütülen işletmelerde en az beş yıl çalıştığını gösterir belge (SGK bildirimleri, yeraltında çalıştığına dair kamu kurumlarının yazısı veya Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde kayıtlı yeraltı maden işletmelerinde çalıştığına dair teknik eleman kayıtları),

Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu mezun belgesi,
Son 6 ay içerisinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf, (bir adedi forma yapıştırılacak),

Detaylı özgeçmişi,

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınabilir) ile birlikte şahsen veya posta yoluyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir (Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığından (Mevlana Bulvarı No:76 Beştepe-Yenimahalle/ANKARA).

Son Başvuru Tarihi: 12 Şubat 2020