Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi Alımı

Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi Alımı

Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi Alımı için iş ilanı yayınladı. Yayınlanan iş ilanında Tunceli Nazımiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı gerçekleş

Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi Alımı için iş ilanı yayınladı. Yayınlanan iş ilanında Tunceli Nazımiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı gerçekleştirilecek.
Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi Alımı 
Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi Alımı için iş ilanı yayınladı. Yayınlanan iş ilanında Tunceli Nazımiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı gerçekleştirilecek.
BAŞVURU BİLGİLERİ 
Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi Alımı ilanı için son başvuru tarihi 2 Ararlık 2020 olarak açıklanmıştır. 
Başvurmak isteyen kişilerin başvurularını  ailevecalısma.gov.trweb adresinden yapmaları gerekmektedir 
ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
  1 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak tüm adaylardan aslı görevli kurum personeline ibraz edilmek üzere Nüfus cüzdanı önlü arkalı fotokopisi  istenmektedir.
  2 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak erkek adaylardan askerlik ilişkisinin bulunmadığına dair belge istenmektedir.
  3 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak tüm adaylardan Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya noter onaylı sureti istenmektedir. 
  4 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak tüm adaylardan Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair resmi beyanı istenmektedir.
  5 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak tüm  adaylardan 2019/2020 yılı KPSS P3 sonuç belgesi istenmektedir. 
  6 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak bütün adaylardan son 6 adya çekilmiş 3 adet fotoğraf istenmektedir.
  7 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak bütün adaylardan  bir sayfayı geçmeyecek şekilde doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu ,şu an yaptığı iş, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, aile bilgileri, geleceğe dönük hedefleri ve amaçları gibi konularda bahsedilen Özgemiş istenmektedir.
  8 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak bütün adaylardan aslı görevli kurum personeline ibraz edilmek  üzere Sürücü Belgesi fotokopisi  istenmektedir.
  9 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak bütün adaylardan aslı veya noter onaylı sureti görevli kurum personeline ibraz edilmek üzere Bilgisayar Sertifikası veya üniversite de bilgisayar eğitimini gördüğüne dair transkript belgesi istenmektedir.
10 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak bütün adaylardan e devletten temin edilmek üzere tarihçeli Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi istenmektedir. 

 BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 
  1 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak bütün adayların Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
  2 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak bütün adayların  alımı ilanına başvuracak bütün adayların kamu haklarından mahrum bulunmaması gerekmektedir.
  3 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak bütün adayların  alımı ilanına başvuracak bütün adayların affedilmiş olsalar bile devletin ve milletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olması gerekiyor 
  4 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak erkek adaylar için askerlik ile ilişkisi olmadığına dair resmi beyanı gerekmektedir.
  5 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak bütün kişilerin Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması gerekmektedir.
  6 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak bütün kişilerin başvuru tarihinde 18 yaşını bitirmiş olması, 35 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir 
  7 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak bütün adayların görevlerini devamlı bir şekilde yapmasına engel olacak bir durumu olmadığına dair resmi beyanı gerekmektedir.
  8 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak bütün adayların  2019 -2020 yı lı Lisans düzeyinde Kamu Personeli Seçme Sinavını n herhangi birinden KYSS P3 puan türünden az 60 (altmış ) puan almış olması gerekmektedir.
  9 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak bütün adayların üniversitelerin en az 4 yıllı k eğitim veren iktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Eğitim  Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi veya İletişim Fakültesinden mezun olması gerekmektedir.  
10 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak  bütün adayların görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşıması gerekmektedir. 
11 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak  bütün adayların İş tammlannda belirtilen nitelikleri taşıması gerekmektedir.
12 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak  bütün adayların  Microsoft Ofis Programlarının tamamını ve benzeri temel bilgisayar programlarım iyi düzeyde kullanabilmek ve iyi bir internet kullanıcısı olması gerekmektedir.
13 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak  bütün adayların en az ( B) sınıfı ehliyet belgesine sahip  ve  aktif araç kullanıyor olması gerekmektedir.
14 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak  bütün adayların Nazmiye Ilçesinde son bir (1) aydır ikamet etmek ve işe alındığı takdirde Nazımiye ilçesinde devamlı ve sürekli olarak ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmesi gerekmektedir.
15 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak  bütün adayların kronik hastalığı ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmaması gereklidir.
16 - Nazımiye SYDV Sözleşmeli Büro Görevlisi alımı ilanına başvuracak  bütün adayların 16.02.2012 tarih ve 2012/1 karar numaralı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflan Personelinin Norm Kadro Standartları, iş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına Ilişkin Esasların Personel İş Tanımları’nda belirtilen niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 02 Aralık 2020