Öğrenci Veya Mezun 2 Branştan Personel Alımı

Öğrenci Veya Mezun 2 Branştan Personel Alımı

İŞKUR iş ilanları üzerinden 29 Kamu Personeli Alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İş İlanları kapsamında Öğrenci veya mezun 2 branştan alımı yapılacak.

İŞKUR İş İlanları üzerinden 29 personel alımı yapılması için Belediye Personel Alımı İlanları yayımlandı. İlanlar kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi 24 akreditasyon personeli, 5 danışma personeli alacak.
 

İZFAŞ GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk vatandaşı olması zorunludur..
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların 18 yaşını tamamlamış olması zorunludur
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da afta uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmaması zorunludur.
**Personel alımı ilanına başvuracak olan adayların ilan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşıması zorunludur.

zfas-1.pngzfas-2.pngzfas-3.png


İZFAŞ BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımı ilanına son başvuru tarihi 15 Ekim 2021 günü olup başvurular ikuser@izmirfair.com.tr adresine CV gönderilerek yapılacaktır. www.kariyerkamu.com haberidir.

Son Başvuru Tarihi: 15 Ekim 2021